Dzisiaj jest: 12.8.2020, imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha

W Stargardzie powstaną dwie nowe obwodnice

Dodano: miesiąc temu Autor:
Redakcja poleca!

W najbliższych latach powstaną dwie nowe obwodnice wokół Stargardu.

W Stargardzie powstaną dwie nowe obwodnice

Nowe ulice pozwolą na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie wysłała do dziennika zamówień publicznych UE ogłoszenie o przetargu na dokumentację dla obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 10. Jest to zupełnie nowa obwodnica, która ma powstać w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic w całej Polsce. Nowa droga o szacowanej długości 4,4 km ominie Stargard od wschodu i całkowicie wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy z dróg krajowych.

Proces przygotowawczy rusza od samego początku, także w pierwszej kolejności będzie trzeba wyznaczyć przebieg drogi. Następnie zostaną uszczegółowione rozwiązania projektowe i określone warunki podłoża gruntowego. Łącznie na wykonanie całości dokumentacji projektant będzie miał blisko 3 lata (35 miesięcy). Dokumentacja pozwoli na ogłoszenie przetargu na realizację w formule Projektuj i Buduj, co jest przewidziane na 2023 rok. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024-2028. Nowa trasa będzie omijała Stargard od wschodu. Droga rozpocznie się od strony Drawska Pomorskiego kilkaset metrów przed początkiem obszaru zabudowanego miasta Stargard. Trasa będzie biegła w kierunku południowym – przecinając linię kolejową i dalej dolinę rzeki Krąpiel. Trasa włączy się na węźle Stargard Wschód – który będzie musiał zostać rozbudowany w istniejącą S10. Dokładny przebieg drogi oraz rozwiązania techniczne zostaną określone w procesie przygotowawczym.

Trwają również prace administracyjne związane z budową północnej obwodnicy miasta, która połączy ul. Szczecińską z ul. Orzeszkową. Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska poinformowała, że na wniosek Prezydenta Miasta Stargard zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. Orzeszkowej. - Uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania administracyjnego można wnieść w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej (pokój 222) w godzinach 8-16 w terminie do dnia 17 lipca 2020 r.

Prace budowlane dotyczące wykonania północnej obwodnicy miasta o długości 500 m będą obejmowały rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Składowej oraz przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi, tj. ul. Podmiejską, ul. Podleśną i ul. E. Orzeszkowej. Nowa jezdnia będzie miała szerokość 7 m (2 pasy po 3,5 m), a obok niej powstanie ścieżka rowerowa o szerokości co najmniej 2 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego oraz chodnik o szerokości co najmniej 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm. Po obu stronach jezdni będą znajdowały się pasy zieleni z nasadzeniami, ale drzewa mają być tak zlokalizowane, aby na pasie zieleni powstała rezerwa pod równoległe miejsca postojowe.

Nowa droga otrzyma odwodnienie z powierzchniowym rozprowadzeniem wód deszczowych ze względu na brak sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie miasta. Na nowo zostanie zbudowany również obwód oświetlenia ulicznego z oddzielnym układem pomiarowym, który będzie stanowił własność Gminy Miasto Stargard. Z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji zostaną uzgodnione także lokalizacje nowych zatok autobusowych.

 

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Błękitni Stargard - Legionovia Legionowo. Photos by Jan Rybaczuk