Dzisiaj jest: 22.6.2018, imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza

Kolejne wsparcie dla stargardzkiej oświaty

Dodano: rok temu
Redakcja poleca!

Dwa stargardzkie projekty oświatowe otrzymały dofinansowanie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Kolejne wsparcie dla stargardzkiej oświaty
Z projektów skorzysta ponad 1000 uczniów szkół podstawowych nr 3, 4 i 8, a także nauczyciele i rodzice. Kwota dofinansowania z UE i budżetu państwa to ponad 1,5 miliona złotych.

Projekt „Trójka daje szanse wszystkim” będzie realizowany w SP nr 3 przy ul. Limanowskiego od listopada bieżącego roku do września 2019.  Ma służyć między innymi podnoszeniu kompetencji kluczowych i niezbędnych na rynku pracy. Dzięki dofinansowaniu szkoła zostanie doposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Utworzone zostaną dwie pracownie komputerowe TIK, a także wyposażona zostanie pracownia przyrodnicza do nauczania metodami eksperymentalnymi. Dodatkowo w szkole odbywać się będą warsztaty z wykorzystaniem sprzętu TIK, zajęcia specjalistyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, matematyczne, przyrodnicze, logopedyczne. Zorganizowanie będą też warsztaty dla rodziców i szkolenia dla 10 nauczycieli. W sumie projekt skierowany jest do 320 uczniów. Budżet zadania wynosi 343 870 zł, z czego dofinansowanie z UE wyniesie ponad 292 tys. zł, a z budżetu państwa blisko 31 tys. zł. Wkład własny Miasta to niespełna 21 tys. zł

Polska Fundacja Ekologiczna jest beneficjentem drugiego projektu, który uzyskał w ostatnim czasie unijne wsparcie w ramach RPO. Miasto Stargard jest w tym przypadku partnerem. Projekt pod nazwą „Szkolne rewolucje - w poszukiwaniu kompetencji kluczowych” będzie realizowany w SP nr 4 przy ul. Wieniawskiego i w SP nr 8 przy ul. Traugutta.

Również w tym przypadku podstawowymi zadaniami projektu jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 65 nauczycieli. Działania skierowano również na rzecz zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów z języka polskiego i angielskiego, a także wykorzystania TIK i rozwijania kompetencji informatycznych.

W projekcie przewidziano wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli, kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.
W sumie z projektu realizowanego już od października tego roku do końca czerwca 2019, skorzystać ma 685 uczniów i 65 nauczycieli. Budżet zadania wynosi 1 280 661 zł. Z Unii Europejskiej dofinansowanie wyniesie 1 088 562, 23 zł, a z budżetu państwa ponad 104 tys. zł.
Źródło: Urząd Miasta Stargard
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Dni Stargardu - Dzień sportu - GALERIA cz.2