Dzisiaj jest: 13.7.2024, imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty

Dłużnicy zalegają 374 tys. zł opłaty za śmieci

Dodano: miesiąc temu Autor:
Redakcja poleca!

W zeszłym roku w Stargardzie złożonych było 5577 deklaracji naliczających opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dłużnicy zalegają 374 tys. zł opłaty za śmieci

W zeszłym roku w Stargardzie złożonych było 5577 deklaracji naliczających opłaty za gospodarowanie odpadami. ZUK informuje, że co miesiąc przyjmuje ok. 5000 wpłat. Dłużnicy winni są Miastu już 374 tys. zł.

Aktualnie w Stargardzie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest od gospodarstwa domowego. Wpłaty generowane są z miesięczną częstotliwością, w terminie do 15 dnia miesiąca. W przypadku braku płatności w terminie w stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zarząd Usług Komunalnych informuje, że od początku funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kwota zadłużenia mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na koniec 2023 r. wynosiła ok. 373 974 zł.

ZUK podejmuje działania mające celu ściągnięcie zaległych należności. Zarząd informuje, że w celu zmniejszenia liczby dłużników, w zeszłym roku cyklicznie co miesiąc umieszczano stosowane informacje na stronach internetowych ZUK oraz przed terminem wpłaty pierwszej raty zostały dostarczone mieszkańcom informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego z wysokością i terminami bieżących poszczególnych wpłat, a także informacje o zaległych płatnościach z poprzednich miesięcy lub lat. – Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje tego typu rozwiązań, ale dostarczenie przynajmniej raz  w roku każdemu właścicielowi nieruchomości informacji o opłatach stanowi swego rodzaju przypomnienie. W przypadku braku reakcji zostały wystawione upomnienia. Podejmowane działania informacyjne spowodowały, że liczba dłużników przed terminem płatności za grudzień zmniejszyła się. Osiągnięto przy tym wysoki poziom windykacji należności za cały okres funkcjonowania systemu- informuje Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie.

ZUK informuje również, że w 2023 r. zostało wystawione 1 182 upomnienia na kwotę 309 331,16 zł. Były one wystawiane w czterech terminach za okresy kwartalne. W przypadku braku reakcji na upomnienia wystawiono 256 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 92 766,54 zł, na podstawie których Urząd Skarbowy w Stargardzie prowadził egzekucję należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wystawiono ogółem 4.017 tytułów wykonawczych na kwotę 702.452,01 zł, z których do końca 2023 r. Urząd Skarbowy oraz osoby zobowiązane przekazały wyegzekwowane należności w wysokości ok. 402.070 zł, co stanowi 57 proc. ogółu zaległości objętych złożonymi tytułami wykonawczymi, w tym za 2023 r. ok. 61.037 zł  

Najbardziej oporni dłużnicy muszą się liczyć z tym, że kara będzie surowa. w trakcie 2023 r. prowadzone były czynności egzekucyjne polegające na złożeniu w Sądzie Rejonowym w Stargardzie wniosków o wyjawienie majątku dłużników oraz o dokonanie wpisów w księgach wieczystych dłużników hipoteki przymusowej. W 2023 r. złożonych zostało 28 wniosków, z których 14 zostało zrealizowanych i dokonano wpisu 7 zabezpieczeń, 14 pozostało w toku. Łączna kwota zabezpieczenia hipoteką w 2023 r. wyniosła 38.379,95 zł.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
VI Festyn Historyczny „W krainie Gryfa”. Fotorelacja