Dzisiaj jest: 24.5.2024, imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny

Zmienią się godziny otwarcia cmentarzy?

Dodano: 8 miesięcy temu Autor:

Urząd Miejski rozważa możliwość zmiany godzin otwarcia bram cmentarzy komunalnych.

Zmienią się godziny otwarcia cmentarzy?

Urząd Miejski rozważa możliwość zmiany godzin otwarcia bram cmentarzy komunalnych. Przeciwni temu są przedsiębiorcy, którzy wykonują na nich swoją działalność gospodarczą.

Jeden z przedsiębiorców z branży kamieniarskiej zwrócił się do Prezydenta Miasta z petycją o zachowanie dotychczasowych godzin otwarcia cmentarzy komunalnych. Według jego informacji uzyskanej od przedstawiciela administracji cmentarza mają zostać wprowadzone zmiany w Regulaminie Cmentarzy Komunalnych w Stargardzie dotyczące m.in. opłat i godzin wjazdów na teren cmentarzy. - Wjazdy na teren cmentarzy nie będą odbywały się na dotychczasowych warunkach, tylko od 7.00 do 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku- poinformował przedsiębiorca. - W okresie nasilającego się Covid-19 zostały zamknięte cmentarze, tylko dobra wola i uzgodnienia z przedstawicielem poprzedniego Administratora Cmentarzy ( MPGK Sp. z o.o.) doprowadziła do kompromisu i nie ucierpiały na tak ścisłych obostrzeniach zakłady kamieniarskie i pogrzebowe. Obecnie jest sytuacja w miarę unormowana epidemiologicznie, a wprowadza się obostrzenia. Nie interweniowaliśmy podczas obostrzeń, że w wolną sobotę nie było pogrzebów i zakłady kamieniarskie nie mogły świadczyć usług demontażu i montażu nagrobków oraz montażu nowych nagrobków- napisał przedstawiciel zakładu kamieniarskiego w petycji.

- Pragniemy nadmienić, że w zakładach kamieniarskich obowiązuje również kodeks pracy i 8-godzinny dzień pracy- dodał przedsiębiorca. - Praca w zawodzie kamieniarza jest sezonowa bardzo ciężka i odpowiedzialna. Załadunek materiałów na pojazdy, demontaż istniejących nagrobków i wywóz z cmentarza oraz montaż nowego nagrobka pochłania 8 - 9 godzin. Oprócz przepisów kodeksu pracy obligują nas warunki atmosferyczne i umowy zawarte na wykonanie usług kamieniarskich z klientami. Świadomi jesteśmy, że pracowników administracji cmentarzy obowiązuje również kodeks pracy, jednak można było w ubiegłych latach sprawę rozwiązać pozytywnie z korzyścią dla obu stron. Dotychczasowy czas wjazdu i wyjazdu z cmentarzy od 8.00 do 16.00 odpowiada wszystkim podmiotom gospodarczym oraz klientom. Informujemy, że w Szczecinie na Cmentarzu Centralnym przy ul. Ku Słońcu można wjeżdżać i wyjeżdżać z cmentarza od 7.00 do 19.00. W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji. Zmiany niekorzystne w Regulaminie Cmentarzy Komunalnych w Stargardzie mogą doprowadzić do powolnej likwidacji działalności świadczących usługi kamieniarskie na nekropoliach stargardzkich- zaapelował przedsiębiorca.

To usprawnienie obsługi administracyjnej cmentarzy

Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że w czerwcu bieżącego roku administrator cmentarzy przedstawił pierwsze wstępne propozycje zmian prowadzących do usprawnienia zasad funkcjonowania cmentarzy, których przedmiotem jest m.in. ustalenie optymalnych godzin udostępniania cmentarzy. - Obecnie propozycje te są analizowane w celu wypracowania zasad spełniających oczekiwania osób korzystających z cmentarzy, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości organizacyjnych i budżetowych miasta. Efektem tych działań będzie decyzja o ewentualnym podjęciu inicjatywy uchwałodawczej i przygotowanie stosownych projektów aktów prawnych- poinformował Wiceprezydent. Dodał, że  wstępnie rozważane jest dostosowanie godzin otwierania i zamykania bram wjazdowych na teren cmentarzy w czasie, w którym możliwa jest pełna obsługa administracyjna osób korzystających z tej usługi, tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych. Obecnie funkcjonują godziny otwierania bram w tych samych dniach, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zastępca Prezydenta Miasta tłumaczy, że proponowana zmiana nie spowoduje zmniejszenia godzin udostępnienia cmentarzy, a jedynie ich przesunięcie. - Zmiana ta pozwoli na zapewnienie pełnego zakresu obsługi administracyjnej klienta korzystającego z usługi wjazdu na cmentarz, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie cmentarzy poprzez ograniczenie do niezbędnego minimum godzin, w których odbywa się tam ruch kołowy oraz  dostosowanie ruchu pojazdów niezbędnych do świadczenia usług kamieniarskich do godzin, w których na terenie cmentarzy poruszają się obecnie pojazdy związane z obsługą utrzymaniową cmentarzy. - Oczywiście decyzja o wprowadzeniu zmian w tym zakresie wymaga osiągnięcia kompromisu. Przywołane argumenty, zarówno za wprowadzeniem zmian w godzinach udostępniania cmentarzy jak i przeciw - będą jeszcze rozważane przy pracach nad nowelizacją Regulaminu- poinformował Piotr Mync.

 

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Dzień Pionierów 12.05.2024. Fotorelacja