Dzisiaj jest: 27.5.2022, imieniny: Amandy, Jana, Juliana

Wzrośnie opłata za śmieci w Stargardzie

Dodano: 5 miesięcy temu Autor:

Od 1 marca 2022 r. wzrośnie opłata za odbiór śmieci w Stargardzie.

Wzrośnie opłata za śmieci w Stargardzie

Decyzję o podwyżce podjęli radni na wtorkowej sesji Rady Miejskiej.

Wielu stargardzian uważa, że aktualne opłaty za wywóz śmieci w mieście są wysokie. Na dzień dzisiejszy obowiązuje cennik wprowadzony od 1 stycznia 2020 roku. W Stargardzie opłaty są zróżnicowane i zależą od rodzaju gospodarstwa domowego i rodzaju zabudowy. Mieszkańcy mogą również otrzymać zniżkę za kompostowanie, ale segregacja odpadów jest obowiązkowa. W zabudowie jednorodzinnej gospodarstwa jednoosobowe za odpady segregowane płacą 37,00 zł, a niesegregowane- 74,00 zł, gospodarstwa dwuosobowe odpowiednio 64,00 zł i 128,00 zł, a gospodarstwa wieloosobowe- 85,00 zł i 170 zł. W zabudowie wielorodzinnej gospodarstwa jednoosobowe za odpady segregowane płacą 27,00 zł, a niesegregowane 54,00 zł, gospodarstwa dwuosobowe odpowiednio 49,00 zł i 98,00 zł, a gospodarstwa wieloosobowe- 65,00 zł i 130,00 zł.

Na wtorkowej sesji Rady Miejskiej radni podjęli decyzję o podwyżce opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, która będzie obowiązywała od 1 marca 2022 r. W zabudowie jednorodzinnej gospodarstwa jednoosobowe zapłacą 38,00 zł (wzrost o 1,00 zł), gospodarstwa dwuosobowe- 68,50 zł (wzrost o 4,50 zł), a gospodarstwa wieloosobowe- 95,00 zł (wzrost o 10,00 zł).. W zabudowie wielorodzinnej gospodarstwa jednoosobowe zapłacą 29,00 zł (wzrost o 2,00 zł), gospodarstwa dwuosobowe- 54,50 zł (wzrost o 5,50 zł), a gospodarstwa wieloosobowe- 75,00 zł (wzrost o 10,00 zł). Wzrośnie też miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje radę gminy do określania w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Ustawa mówi, że z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Rafał Zając, Prezydent Stargardu informuje, że w związku z przeprowadzonymi postępowaniami na odbiór i zagospodarowanie odpadów, realnym stał się wzrost kosztów tych zadań, co ma przełożenie na stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wzrost cen za śmieci umożliwiła również nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktualizacja obliczeń stawek maksymalnych za pojemnik lub worek na podstawie aktualnego rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Według Prezydenta Rafała Zająca nowe stawki przy uwzględnieniu konieczności wyposażenia wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w pojemniki do zbierania pięciu frakcji odpadów komunalnych oraz przy zachowaniu częstotliwości odbioru określonych w regulaminie, pozwolą na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości, na których powstają odpady.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
ArtFestiwal 2022 cz.1. Galeria