Dzisiaj jest: 9.8.2022, imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Drogi, chodniki, boiska, place zabaw. Jakie inwestycje Miasto planuje w 2022 roku? Cz.1

Dodano: 8 miesięcy temu Autor:
Redakcja poleca!

W grudniu pod obrady sesji Rady Miejskiej przedstawiony zostanie budżet Miasta na 2022 rok.

Drogi, chodniki, boiska, place zabaw. Jakie inwestycje Miasto planuje w 2022 roku? Cz.1

Sprawdziliśmy, jakie inwestycje będą realizowane w przyszłym roku.

Stargardzcy urzędnicy zaplanowali, że dochody budżetu miasta w 2022 roku wyniosą 358 490 963,00 zł, a wydatki- 395 900 809 zł. Deficyt będzie kształtował się na poziomie 37 409 844,00 zł. To o 22 187 391 zł więcej niż w roku 2021 r. Miasto planuje pokryć różnicę emisją obligacji komunalnych, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego- 7 910 000 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W 2022 r. planuje się kontynuację robót związanych z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ks. Barnima wraz z przebudową jezdni oraz budowę ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. W. Broniewskiego do ul. Ks. J. Twardowskiego.

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie- 12 599 846 zł. Wartość nakładów majątkowych w 2022 r. planuje się na poziomie 12 020 000 zł, z czego 3 556 650 stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r. kontynuowane będą roboty związane z realizacją przedmiotowego zadania. Ponadto, środki w wysokości 579 846 zł przeznaczone zostaną na promocję i zarządzanie projektem.

Budowa Obwodnicy Północnej Miasta- 9 378 611 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie. Planuje się, że dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpi ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2 812 500 zł). W 2022 r. kontynuowane będą roboty związane z budową obwodnicy na odcinku od ul. Składowej do ul. E. Orzeszkowej wraz z wykonaniem ronda w pasie drogowym ul. Podleśnej.
 
Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, Lotników i fragmentu ul. J. Lelewela)- 12 000 000 zł. Przedsięwzięcie dwuletnie. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 24 000 000 zł. Planuje się, że dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 proc. kosztu całkowitego, tj. 22 800 000 zł, z czego w 2022 r.- 11 400 000 zł. W 2022 r. zastaną rozpoczęte roboty budowlane.

Budowa ul. J. Chełmońskiego- 991 014 zł. Przedsięwzięcie dwuletnie. Planuje się, że dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpi ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (495 507 zł). W 2022 r. rozpoczną się prace budowlane.

Budowa odcinka ogólnodostępnej drogi ul. Spółdzielczej w Stargardzie- 80 000 zł. Przedsięwzięcie dwuletnie. W 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania pasa drogowego, będącego kontynuacją istniejącego odcinka ul. Spółdzielczej.

Remont chodnika na ul. M. Reja 1 a,b,c,d- 120 000 zł. Budżet Obywatelski 2022 r. Planuje się wykonanie remontu chodnika na odcinku od ul. Dworcowej do ul. J. Słowackiego.

Remont chodnika na ul. I. Paderewskiego- 300 000 zł. Budżet Obywatelski 2022 r. Planuje się wykonanie remontu chodnika na odcinku od ul. S. Moniuszki do ul. H. Wieniawskiego.

Parkingi przy szkole (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6) w pasie drogowym ul. Pileckiego- 300 000 zł. Budżet Obywatelski 2022 r. Planuje się wykonanie miejsc postojowych na odcinku od ul. Ks. J. Twardowskiego do ul. Getta Warszawskiego.

Przebudowa Placu Wolności wraz z ul. Kard. S. Wyszyńskiego- 680 000 zł. W 2022 r. planuje się pracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich- 2 000 000 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę oraz remont nawierzchni dróg metodą slurry seal lub łaty wielkopowierzchniowe (550 000 zł), budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem w pasie drogowym ul. Niepodległości (150 000 zł) i ul. R. Traugutta (150 000 zł), budowę tymczasowych dróg na os. Pyrzyckim (300 000 zł) oraz sięgacza ul. Rzeźniczej (450 000 zł). Ponadto planuje się wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy ul. T. Kościuszki na odcinku od Placu Słonecznego do ul. Szczecińskiej (dostosowanie wlotu w ul. Inwalidów Wojennych)- 100 000 zł.

Realizacja oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie rzeźb gryfików- 224 000 zł

Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej- 400 000 zł. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie fragmentu alejki.

Prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Hetm. St. Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim- 277 000 zł. Prace obejmują przystosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych, rozbudowę systemu monitoringu antywłamaniowego wraz z montażem kamer, wykonanie dokumentacji na montaż osprzętu do automatycznego otwierania drzwi, wymianę opraw na LED, wymianę tablic rozdzielczych wraz z częściową modernizacją oświetlenia, a także remont toalet na parterze budynku Ratusza.

Transgraniczny Most Przyszłości- utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania- 103 335 zł. W 2022 r. w ramach wydatków bieżących realizowanego projektu kontynuowane będą szkolenia, warsztaty, nauka języka sąsiada, konferencje i spotkania. Powstanie wspólne badanie uczniów pn. "Pomiędzy duchem odkrywcy a cyfrowym przeciążeniem" oraz plan dydaktyczny pn."Orientacja zawodowa i zarządzanie zdrowiem w szkolnym procesie edukacyjnym" dla programu treningowego w nowo utworzonych pracowniach, który uzupełni istniejące ramowe plany nauczania dla przedmiotów gospodarka-praca-technika (Brandenburgia) oraz technika (Polska).

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie- 51 794 zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022-2024 przy łącznych nakładach finansowych 4 596 714 zł. Zakłada się, że jego realizacja będzie możliwa przy uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych, tj. ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i budżetu państwa. Celem przedsięwzięcia będzie kompleksowa termomodernizacja budynku SP nr 3, która doprowadzi do zmniejszenia emisji szkodliwych pyłów oraz pozwoli na znaczące obniżenie rachunków za zużycie energii cieplnej. W 2022 roku planowane są wydatki bieżące (tj. 51.794 zł), które zostaną przeznaczone na działania edukacyjne w zakresie efektywności ekologicznej poprzez dobór odpowiednich metod, środków nauczania i narzędzi dydaktycznych, takich jak: gazetki szkolne, ulotki, plakaty, konkursy, kółko ekologiczno-przyrodnicze, ścieżkę edukacyjną, warsztaty dla uczniów i rodziców, wyjazdy edukacyjne.

Koniec części 1.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Coolturalne Wakacje - power & fire. Galeria