to tylko niektóre atrakcje, przygotowane przez Powiat Stargardzki, Proeuropejskie Centrum Ekologiczne i Stargardzkie Porozumienie Rowerowe, w ramach obchodzonego, w dniu 23 kwietnia br. Dnia Ziemi.
 

W ramach projektu pn.:  „BOBROWA POLANA II - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w dniu 22 kwietnia 2016 r. odbyły się - zorganizowane przez Powiat Stargardzki i Proeuropejskie Centrum Ekologiczne - zajęcia edukacyjne dla uczniów z trzech gmin Powiatu Stargardzkiego (Gmina Stargard, Gmina Chociwel, Gmina Marianowo). Zajęcia te - tradycyjnie –odbyły się na Bobrowej Polanie w ramach obchodów Dnia Ziemi.
Zajęcia: z gospodarki leśnej poprowadzili przedstawiciele  Nadleśnictwa Kliniska: Pani Anna Liśkiewicz i Piotr Kmet, na temat ochrony przyrody: Prezes PCE – Pan Grzegorz Gil, a o recyklingu i odnawialnych źródłach energii opowiadała Pani Mirosława Ćwirta nauczyciel z ZS 5.

Odbyły się również warsztaty pt.: „Z wiatrem”. Uczestnicy budowali formy przestrzenne z patyków i gałęzi, pozyskanych z wycinki lub przecinki drzew i krzewów. Formy budowane były na konstrukcjach metalowych, które pod wpływem wiatru poruszają się i są wprawiane w ruch. Formy przestrzenne eksponowane są na słupach zakotwiczonych w ziemi. Ten rodzaj montażu daje długotrwałe możliwości ekspozycji wystawy powarsztatowej oraz pozwala zrozumieć działanie wiatru - jako odnawialnego źródła energii. Formy przestrzenne w kształcie  elipsy oraz użycie materiałów  naturalnych  uczy, że każdy materiał  może być wielokrotnie użyty. Zajęcia prowadzone były przez Jolantę Brejdak.
W sobotę, 23 kwietnia odbył się happening ekologiczny „Dzień Ziemi”. Tradycyjnie mieszkańcy powiatu stargardzkiego skorzystali z licznych atrakcji, takich jak: gry i zabawy z nagrodami, zajęcia na leśnej ścieżce zdrowia, stolik „Małego ekologa”, Eko-kantor, interaktywny pokaz drezynowy na trasie Stargard - Żarowo, leśny rajd na orientację. Odbyła się także charytatywna zbiórka plastikowych nakrętek. Każdy kto przyniósł nakrętki otrzymywał kwiatki w doniczce.

Ogromnym powodzeniem cieszyła się Rowerowa Masa Krytyczna, zorganizowana przez Stargardzkie Porozumienie Rowerowe, w której wystartowała rekordowa liczba uczestników. Przejazd rowerowy zakończył się na Bobrowej Polanie wspólnym ogniskiem.

Foto: T. Surma