regionu na terenie całego województwa zachodniopomorskiego – projekt Urzędu Marszałkowskiego realizowany wspólnie z włodarzami blisko siedemdziesięciu gmin i powiatów, w tym powiatu stargardzkiego – coraz bliżej realizacji.
 

Podpisanie pierwszych porozumień nastąpiło 12 kwietnia. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz spotkał się ze starostami, burmistrzami i wójtami. Przedstawił aktualny stan prac. W celu stworzenia koncepcji zostało zinwentaryzowanych kilkaset kilometrów tras rowerowych w regionie, a wyniki prac naniesiono na interaktywną mapę. Na podstawie zebranych danych wytyczono cztery priorytetowe trasy pozwalające na spędzenie na rowerze nawet dwutygodniowego urlopu.
 

Chęć wspólnego udziału w tworzeniu sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego zgłosiło blisko 70 gmin i powiatów, deklarując swoje administracyjne i finansowe zaangażowanie. We wtorkowej konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów, leżących głównie na zachodnich szlakach – Trasie Pojeziernej oraz Trasie Myśla-Tywa-Odra- Zalew. – Trasy te pozwolą na wyjechanie ze Szczecina i dojechanie nimi nad morze lub podróże na południe, by połączyć się z siecią tras niemieckich – wyjaśniała pełnomocnik marszałka ds. komunikacji rowerowej Wanda Nowotarska.

Mam nadzieję, że koncepcja w przyszłym roku wejdzie w etap budowy. Faza partnerstwa pozwoli nam przygotować pod względem formalnym, dokumentacyjnym i finansowym realizację tego ambitnego przedsięwzięcia – podkreślał na konferencji marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Jako Województwo Zachodniopomorskie weźmiemy na siebie główny ciężar prowadzenia wszelkich procedur administracyjnych, a więc przygotowania dokumentacji. Realizacja tego planu nie będzie jednak możliwa bez dobrej współpracy z samorządowcami – mówił marszałek.

Realizacja koncepcji tras rowerowych finansowana będzie z trzech źródeł – środków unijnych (85%), samorządu województwa zachodniopomorskiego (7,5%) oraz gmin i powiatów przystępujących do projektu (7,5%).

Pierwszym źródłem finansowania, jakie zostało uruchomione na realizację sieci tras to środki Regionalnego Programu Operacyjnego. Alokacja z działania 4.6 w wysokości 10 mln euro pozwoli na dofinansowanie budowy ponad 70 km dróg rowerowych. Funkcję lidera, w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, będzie pełnić Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Jednym z ciekawszych odcinków, jakie mogą zostać zrealizowane w wyniku dofinansowania będzie budowa niemal 40 km drogi rowerowej na starym nasypie kolejowym pomiędzy mostem w Siekierkach a Trzcińskiem-Zdrojem oraz budowa 15 km drogi rowerowej po nasypie kolei wąskotorowej na ternie Powiatu Stargardzkiego do Ińska. Środki z RPO pozwolą także na uzupełnienie 20 km luk wschodniej części Trasy Nadmorskiej oraz uzupełnienie luk umożliwiających przejazd rowerem ze Szczecina do Stargardu. 

Wszystkie dostępne informacje o Koncepcji sieci tras rowerowych dostępne są pod adresem: www.rowery.wzp.pl
 

Źródło informacji: wzp.pl