Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Co powstanie po targowisku na Starówce?

Dodano: 2 miesiące temu Autor:
Redakcja poleca!

Przy ulicy Płatnerzy trwa rozbiórka pawilonów handlowych, które przez wiele lat służyły jako targowisko. Co powstanie w tym atrakcyjnym miejscu Starego Miasta?

Co powstanie po targowisku na Starówce?

Przez 20 lat przy ul. Płatnerzy na Starym Mieście funkcjonowało 50 pawilonów handlowych, które pełniły rolę targowiska. We wrześniu rozpoczęła się ich rozbiórka. Pawilony były własnością kupców prowadzących tam działalność gospodarczą, którzy dzierżawili terem od Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Działali oni w Zrzeszeniu Kupców Handlu Okrężnego Bazar. Na własny koszt zdecydowali się zagospodarować teren, a teraz również na własny koszt muszą go uprzątnąć. Umowy na dzierżawę zostały wypowiedziane z końcem sierpnia. Powodem było bardzo małe zainteresowanie dzierżawą, ponieważ w ostatnim czasie z 50 pawilonów funkcjonowały tylko 4. Teren po targowisku ma zostać sprzedany.

Radny Rady Miejskiej w Stargardzie Krzysztof Kozłowski przedstawił pomysł na zagospodarowanie terenu przy ul. Płatnerzy po opuszczeniu go przez kupców. - Na podstawie systemu informacji przestrzennej ustaliłem, że przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W mojej ocenie warto przeznaczyć ten teren pod "zielony parking", czyli stworzyć ekologiczne miejsca parkingowe zlokalizowane w otoczeniu licznych nasadzeń drzew i krzewów- zaproponował radny. Dodał, że biorąc pod uwagę deficyt miejsc parkingowych na sąsiednich ulicach, tj. Złotników, Płatnerzy, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, inwestycja jest zasadna. - Inwestowanie w "zieloną infrastrukturę" doskonale wpisuje się w procedowaną Strategię Rozwoju Miasta Stargard 2030- dodał Krzysztof Kozłowski.

Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta przyznał, że teren położony przy ul. Płatnerzy nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki, na których obecnie jeszcze istnieje targowisko, usytuowane są na terenie Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków, dla którego ustanowiono strefę "A" ochrony zespołu staromiejskiego oraz w strefie ochrony archeologicznej. - Celem ochrony konserwatorskiej terenu jest między innymi utrzymanie ładu ulic i placów z zachowaniem ich przebiegu, przekroju, dawnych linii rozgraniczających i linii zabudowy oraz utrzymanie lub odtworzenie historycznych podziałów parcelacyjnych w postaci podziałów geodezyjnych i ich uczytelnienia w terenie- tłumaczy Piotr Mync. Dodaje, że zgodnie z wytycznymi Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, podstawową zasadą działań inwestorskich na terenie wpisanym do rejestru zabytków układu staromiejskiego jest rewaloryzacja historycznego układu przestrzennego: układu komunikacji (przebiegu i przekrojów ulic), linii frontowej zabudowy, podziałów parcelacyjnych (uczytelnionych w szerokościach budynków) oraz gabarytów zabudowy.

Z uwagi na atrakcyjne położenie na obszarze Starego Miasta oraz duży potencjał dalszego rozwoju funkcji mieszkalnictwa, lokalizacja ma dużą szansę na realizację w najbliższej przyszłości obiektu mieszkalno-usługowego, odtwarzającego historyczną linię zabudowy frontowej, o gabarytach i detalu nawiązujących do zachowanych archiwalnych map katastralnych, zdjęć i rysunków południowej pierzei ul. Płatnerzy. - Realizacja zabudowy poprzedzona zostanie badaniami archeologicznymi, w tym badaniem pozostałości fundamentów, ścian piwnic przedwojennych kamienic, na podstawie których zostanie ustalona przez konserwatora zabytków linia nowej zabudowy. Po rozbiórce pawilonów handlowych działki planuje się przeznaczyć pod realizację docelowej zabudowy według wytycznych konserwatorskich. Sposób kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, m.in. wymóg zapewnienia określonej wielkości terenu biologicznie czynnego, w tym zachowanie podlegającej ochronie zieleni oraz urządzenie odpowiedniej ilości miejsc postojowych określone zostaną w decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej postępowaniem administracyjnym z udziałem właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie- powiedział Piotr Mync.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Rodzinny Poranek Muzyczny - Na ludową nutę. GALERIA