Dzisiaj jest: 23.1.2021, imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Reaktywacja linii kolejowej do Pyrzyc w kolejnym etapie "Kolei Plus"

Dodano: 2 miesiące temu Autor:
Redakcja poleca!

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku.

Reaktywacja linii kolejowej do Pyrzyc w kolejnym etapie "Kolei Plus"

Na liście znalazły się trzy inwestycje z Pomorza Zachodniego, w tym modernizacja i odbudowa kolejowego korytarza komunikacyjnego Stargard-Pyrzyce-Myślibórz-Dębno-Kostrzyn w śladzie linii kolejowych nr 411, 422 i 410.

PKP PLK S.A. poinformowało, że 79 zgłoszonych propozycji do programu "Kolej Plus" spełnia kryteria i cele Programu i może być zakwalifikowanych do II etapu naboru. Teraz zadaniem samorządów będzie m.in. opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych projektów zwiększających dostępności na kolei. Ocenie pod względem formalnym poddanych zostało 96 wniosków złożonych przez samorządy.

Kolejne połączenia kolejowe przywracane

Jak informuje PKP PLK, w drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych. Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15 proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 par pociągów przez 5 lat. Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.

- Efekty naboru wniosków i ich ocena w pierwszym etapie programu Kolei Plus pokazują, jak ważna jest dzisiaj kolej dla polskich samorządów. Przez wiele lat likwidowano w Polsce połączenia kolejowe. Ten czas się definitywnie skończył przed pięcioma laty. Przywracamy kolejne połączenia, zwiększa się liczba stacji, na których zatrzymują się pociągi. Wszystko to pokazuje, że działając wspólnie możemy zwalczyć wykluczenie komunikacyjne w polskich regionach- powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Linia do Pyrzyc zlikwidowana w 2004 roku

Linia kolejowa nr 411 łącząca m.in. Stargard z Pyrzycami powstała w 1882 r. W sezonie 2002/2003 na trasie Stargard-Pyrzyce kursowały trzy pary pociągów osobowych, a średni czas ich przejazdu wynosił 40 min. Pierwszy fragment linii z Siekierek do Godkowa zamknięto dla ruchu pasażerskiego 1 sierpnia 1991 r., a dla ruchu towarowego w 2000 r. 30 maja 1992 r. całkowicie zamknięto odcinek Pyrzyce-Godków. Ostatni fragment linii ze Stargardu do Pyrzyc zamknięto dla ruchu pasażerskiego 14 grudnia 2003 r., otwarto do w styczniu 2004 r., by ponownie w kwietniu tego samego roku ponownie go zamknąć. Obecnie na odcinku Stargard-Stargard Kluczewo odbywa się ruch towarowy do Cukrowni Kluczewo na podstawie umowy komercyjnej. Część linii kolejowej łączącej Stargard z Siekierkami została już wykorzystana do innych celów.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Wart jest 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanową środki Budżetu Państwa i ok. 1 mld zł środki jednostek samorządu terytorialnego. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Program przyczyni się również do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
PGE Spójnia - Polski Cukier Toruń. GALERIA