Dzisiaj jest: 30.9.2020, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Trwają przygotowania do budowy centrum handlowego w Lipniku

Dodano: 2 miesiące temu Autor:
Redakcja poleca!

Starostwo Powiatowe pracuje nad dokumentacją dotyczącą układu drogowego ulicy łączącej Stargard z Lipnikiem.

Trwają przygotowania do budowy centrum handlowego w Lipniku

Związane jest to z planowaną budową nowego centrum handlowego.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego podjął uchwałę w sprawie zawarcia aneksu do umowy z Europrojekt Gamma Saller Polbau o ustalenie szczególnych warunków kompleksowej realizacji inwestycji drogowej. Obejmie ona również infrastrukturę techniczną , polegającą na rozbudowie drogi powiatowej nr 1704Z. Cała inwestycja polegała będzie na budowie centrum handlowego wraz z parkingami, drogami wewnętrznymi i dojazdowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz pylonem reklamowym w Lipniku przy ul. Stargardzkiej.

Umowa na inwestycję drogową została zawarta w listopadzie 2019 roku. Projektant wykonując jej zapisy przedłożył Zarządowi Dróg Powiatowych do uzgodnienia projekt budowlany. W trakcie prac opiniodawczych Zarząd Dróg Powiatowych stwierdził konieczność wykonania prac i zakresu robót, których nie ujęto w umowie. Obejmują one wykonanie oświetlenia na odcinku drogi powiatowej w okolicy istniejącego przejścia dla pieszych przy ogrodach działkowych, wykonanie przebudowy wjazdów przy ogrodach działkowych oraz zabudowanie rurami rowu wzdłuż fragmentu rozbudowanego odcinka drogi powiatowej.

Projektant wskazał również konieczność przełożenia sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wzdłuż fragmentu rozbudowanego odcinka drogi powiatowej. W związku z przełożeniem sieci kanalizacji sanitarnej, inwestor usunie elementy kolidujące oraz zniweluje skarpę terenu. Skarpa zostanie zniwelowana również z powodu kolizji z przebudowywanym układem komunikacyjnym, poprawieniem widoczności i bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego oraz obniżeniem poziomu terenu w obszarze parkingu projektowanego w ramach przyległej inwestycji.

Zarząd Dróg Powiatowych dogadał się z przedstawicielem inwestora, że koszty wymienionych robót zostaną poniesione w całości przez firmę Europrojekt Gamma Saller Polbau. W ocenie Zarządu Dróg Powiatowych wskazane roboty dodatkowe są niezbędne do wykonania, celem zapewnienia poprawnego i bezpiecznego użytkowania przebudowanego odcinka drogi powiatowej numer 1704Z.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
PGE Spójnia - King Wilki Morskie. Photos by Jan Rybaczuk.