Dzisiaj jest: 12.8.2020, imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha

Zaniedbany teren po byłym Gimnazjum Gminnym. Kto za niego odpowiada?

Dodano: miesiąc temu Autor:
Redakcja poleca!

Na terenach byłego Gimnazjum Gminnego przy ul. Ceglanej widać brak gospodarza.

Zaniedbany teren po byłym Gimnazjum Gminnym. Kto za niego odpowiada?

Kto odpowiada za nieskoszoną trawę, śmieci i brak pielęgnacji drzewostanu?

Radny Rady Miejskiej Wojciech Seredyński zwrócił uwagę na teren dawnej Szkoły Podstawowej nr 14, a następnie Gimnazjum Gminnego gminy wiejskiej Stargard. - Od dłuższego czasu teren jest bardzo zaniedbany, trawa nie koszona, niezbierane odpady zielone, odpady komunalne, jak również, co bardzo ważne, brak jest pielęgnacji występującego na gruncie drzewostanu. Należy zaznaczyć, że wiek tego drzewostanu przekracza już 50 lat- mówi Wojciech Seredyński. Dodaje, że dominującym gatunkiem drzew jest topola, która jest bardzo krucha i nadająca się do całkowitej ścinki. Radny poprosił o zwrócenie szczególnej uwagi na drzewa przy placu zabaw istniejącego przedszkola. Są to bardzo duże egzemplarze, znacząco wchodzące na teren sąsiedni, stwarzając bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi.

Wojciech Seredyński podjął temat w trosce o bezpieczeństwo ludzi, w tym tych najmłodszych. Wskazuje ona na dokonanie szczegółowej kontroli drzewostanu na wskazanym terenie i dokonanie w trybie pilnym niezbędnych prac z wykonaniem ewentualnych nasadzeń zastępczych. - Należy przy tym wskazać, że brak aktualnego przeglądu drzewostanu może być przyczyną odmowy wypłacenia odszkodowania ze strony Ubezpieczyciela w sprawie wypadku z udziałem drzew. Jest to podstawowy dokument wymagany w warunkach wypłaty odszkodowania- przypomniał Wojciech Seredyński.

Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta informuje, że do władającego nieruchomościami przy ul. Ceglanej skierowano prośbę o dokonanie przeglądu, uprzątnięcie odpadów i pielęgnację zieleni. Część działki stanowi własność Powiatu Stargardzkiego, a część własność Miasta i została użyczona Zespołowi Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie. - Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości oraz bieżące przeglądy i pielęgnację drzew odpowiada władający daną nieruchomością- informuje Piotr Mync. Na terenach zieleni miejskiej, w pasach drogowych ulic miejskich, w parkach i na skwerach, utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnację drzewostanu realizuje Zarząd Usług Komunalnych. Pozostałe ogólnodostępne tereny miejskie utrzymywane są przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. - Przeglądy stanu zdrowotnego drzew są prowadzone na bieżąco i podejmowane są wszelkie niezbędne działania mające na celu utrzymanie terenów zielonych w należytym i bezpiecznym stanie. Wszelkie zgłoszenia i interwencje dotyczące czystości i porządku lub zagrożeń spowodowanych złym stanem drzew są niezwłocznie przekazywane do właściwej jednostki- informuje Zastępca Prezydenta Miasta.

W ostatnich dniach kontrolę terenu byłego Gimnazjum Gminnego przy ul. Ceglanej przeprowadzili strażnicy miejscy. Zwracali oni szczególną uwagę na zanieczyszczenia i stan drzew. - Drobne zanieczyszczenia typu folie, butelki zostały przekazane do zarządcy terenu celem uporządkowania. Natomiast wizualne kontrole strażników drzewostanu na przedmiotowych działkach nie ujawniły widocznych zagrożeń, ponieważ brak jest suchych drzew czy też konarów stwarzających ewentualne zagrożenie bezpieczeństwa- poinformował Wiesław Dubij, Komendant Straży Miejskiej w Stargardzie.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Błękitni Stargard - Legionovia Legionowo. Photos by Jan Rybaczuk