Dzisiaj jest: 4.6.2020, imieniny: Christy, Helgi, Karola

TBS oferuje mieszkania za remont

Dodano: 3 miesiące temu Autor:

Stargardzkie TBS wynajmuje nie tylko nowe lub wyremontowane mieszkania, ale również lokale przeznaczone do remontu.

TBS oferuje mieszkania za remont

Ich najemcy mogą liczyć na skrócenie okresu oczekiwania na przydział lokalu.

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. posiada szeroką ofertę dla mieszkańców Stargardu. TBS oferuje nie tylko mieszkania gotowe do zamieszkania, ale również lokale przeznaczone do remontu. Wiele zdawanych przez byłych lokatorów mieszkań jest w gorszym stanie i wymaga remontu. Oferta mieszkań do remontu pozwala skrócić czas oczekiwania na przydział lokalu. Remont dokonuje przyszły najemca we własnym zakresie i na własny koszt. Po zakończeniu remontu i odbiorze prac zostaje z nim zawarta umowa najmu z komunalnym czynszem.

Osoby ujęte na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu docelowego, w rejestrze zamian z urzędu lub w wykazie uprawnionych do przydziału lokalu zamiennego z mieszkaniowego zasobu Miasta, zainteresowane przydziałem lokalu przeznaczonego do samodzielnego remontu, mogą zgłaszać wnioski o jego przydział w okresie wywieszenia wykazu lokali przeznaczonych do samodzielnego remontu. Pierwszeństwo przydziału przysługuje w pierwszej kolejności osobom ujętym w wykazie uprawnionych do przydziału lokalu zamiennego, w następnej kolejności osobom ujętym w rejestrze zmian z urzędu, a następnie osobom ujętym na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu docelowego. Wykazy lokali do tego przeznaczonych są wywieszane w siedzibie Stargardzkiego TBS Sp. z o. o., w Rejonie Eksploatacji Budynków oraz w Urzędzie Miejskim.
 
Na koniec roku TBS zarządzał 1 731 mieszkaniami stanowiącymi własność Miasta.  Czas oczekiwania na mieszkanie z zasobu komunalnego jest zależny od sytuacji gospodarstwa starającego się o przydział lokalu oraz liczby uwolnionych lokali w danym roku. Im więcej punktów ma przyznanych osoba oczekująca, tym wyżej jest umieszczona la liście oczekujących w danej grupie osobowej, tym ten okres jest krótszy.

Obecnie na przydział lokalu mieszkalnego oczekuje 145 osób, socjalnego- 98, z listy wyroków- 139, zamiany z urzędu- 56, a z wykazu budynków do uwolnienia - 3. W zeszłym roku TBS podpisał 13 umów w ramach programu Mieszkanie do remontu. Osoby decydujące się na ten program mają możliwość szybszego przydziału lokalu oraz dostosowania go do własnych preferencji w trakcie remontu.

Wykaz lokali przeznaczonych do samodzielnego remontu wraz z zakresem niezbędnych do wykonania prac przez przyszłego najemcę, podawany jest do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszanie w siedzibie Miasta i wynajmującego, każdorazowo na okres 14 dni. Informacje o oferowanych mieszkaniach, szacunkowych kosztach wymaganych prac oraz wykazy mieszkań znajdują się także na stronie internetowej www.tbs.stargard.pl.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Przeprowadzka Książnicy Stargardzkiej - GALERIA