Dzisiaj jest: 26.3.2019, imieniny: Dory, Olgi, Teodora

Jak uzyskać dofinansowanie z FIO

Dodano: rok temu

20 marca o godz. 14.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbędzie się spotkanie na temat Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Jak uzyskać dofinansowanie z FIO
Przedstawiciele Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przestawią możliwości uzyskania finansowania z FIO. Na spotkanie zapraszamy organizacje pozarządowe z Zachodniopomorskiego.
 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji non-profit. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Do udziału w programie zaproszone są: organizacje pozarządowe, parafie i domy zakonne prowadzące działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające na zasadach non profit.

Szansa na pieniądze z FIO

1 marca 2018 ruszył kolejny otwarty konkurs ofert Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 20 tys. do miliona zł. Do podziału jest prawie 60 mln zł. Oferty można przesyłać do 29 marca 2018.

W ramach FIO 2018 dodatkowo promowane będą organizacje:

 • niskim rocznym przychodzie,
 • organizacje mające siedziby w małych i średnich miejscowościach (do 25 tys. i 25 tys. – 50 tys. mieszkańców)
 • organizacje, które nie otrzymały dotychczas dotacji w ramach Programu FIO 2014-2020.

Premiowane będą projekty, których główny cel dotyczy bezpośrednio rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, czyli:

 • partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, rozwoju wolontariatu, rozwoju think-tanków obywatelskich,
 • edukacji obywatelskiej, w tym edukacji historycznej i uniwersytetów ludowych, oraz rozwoju instytucjonalnego organizacji, obejmującego m.in. tworzenie porozumień, organizacji parasolowych, federacji itp. Dodatkowe punkty będą mogły również otrzymać inicjatywy dotyczące obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

Wsparcie rozwoju organizacji
 

Tegoroczna edycja Programu FIO wprowadza po raz pierwszy możliwość przeznaczenia części dotacji na rozwój instytucjonalny własnej organizacji. Ze środków FIO – poza kosztami bezpośrednio związanymi z realizacją zadania – do 20% wysokości dotacji będzie można przeznaczyć na takie działania jak np.:

 • podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej;
 • działania zmierzające do zapewnienia organizacji stabilności, większego zróżnicowania źródeł finansowania działalności;
 • uczestniczenie w konsultacjach, ciałach dialogu, koalicjach;
 • zakup sprzętu, wykonanie drobnych remontów lub prac adaptacyjnych nakierowanych na poprawę standardu realizacji misji.

Obszary projektów

Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach FIO obejmuje wszystkie obszary pożytku publicznego. Organizacje mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech
Priorytetów:

 1. Małe inicjatywy;
 2. Aktywne społeczeństwo;
 3. Atywni obywatele;
 4. Silne organizacje pozarządowe.

Wysokość dotacji wynosi:

 • 20-400 tys. zł w priorytetach 2 – 4
 • oraz 20 tys. zł – 1 mln zł w priorytecie 1.

Czas realizacji dotowanych projektów obejmuje okres od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Maksymalna kwota na jeden rok to 200 tys. zł (priorytety 2 – 4) i 500 tys. zł (priorytet 1).

Oferty w ramach konkursu można składać do 29 marca br. poprzez Generator FIO na stronie: fio.niw.gov.pl. Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona w maju br.

Wysokość środków na realizację FIO

Wysokość środków w 2018 r. wynosi 60 mln zł, w tym 57,6 mln zł przeznaczono na dotacje, zaś 2,4 mln zł na obsługę techniczną Programu.

Infolinia programu:

Szczegółowe informacje na temat FIO będzie można uzyskać do 29 marca br. pod numerem telefonu 785-682-200, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-15:00 lub na stronie internetowej fio.niw.gov.pl.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
ORKIESTRA CAMERATA STARGARD. Koncert 24.03.2019. GALERIA