Dzisiaj jest: 20.1.2019, imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

KONKURS – Dziękuję ci mamo za …

Dodano: 8 miesięcy temu

Dzień Matki w Polsce obchodzimy 26 maja. Jest to jedno z najbardziej znanych świąt na świecie.

KONKURS – Dziękuję ci mamo za …
W tym dniu składamy życzenia wszystkim mamom, dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie. Nie zapominamy również o kwiatach, słodyczach, drobnych upominkach, a nawet wspólnych wyjściach do kina czy teatru.  

KONKURS
Aby wygrać jedną z nagród należy:
Pod konkursowym postem na FB lub artykułem na portalu e-stargard.pl zostawić wpis (komentarz):  Dziękuję ci mamo za ……………… 
 
Regulamin Konkursu:
1. Zasady przebiegu Konkursu  określa niniejszy Regulamin.
2. Organizatorem Konkursu jest Portal Informacyjny e-stargard.pl.
3. Fundatorami nagród są: 
- Stargardzkie Centrum Kultury (Piłsudskiego 105) – 3 podwójne zaproszenia na seans filmowy w sobotę 26 maja, godz. 18.00 na projekcję filmu: „Pozycja obowiązkowa”.


- Kawiarnia Ciacho Caffe (Piłsudskiego 24) – 3 vouchery o wartości 30 zł każdy do wykorzystania w lokalu.


- Sklep Arabeska (Piłsudskiego 12) – voucher o wartości 100 zł na zakupy w sklepie.


- Salon Esotiq (CH Zodiak) – voucher o wartości 100 zł na zakupy w salonie. 
 

 
- Centrum Ogrodnicze „Stumilowy Las” (Gdyńska 2) – voucher o wartości 100 zł na zakupy w Centrum Ogrodniczym „Stumilowy Las”.


4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Osoba, która na portalu e-stargard.pl (pod konkursowym artykułem), lub na FB (pod konkursowym postem) zostawi wpis (komentarz) zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu.
7. Aby wziąć udział w Konkursie, w miejscach wskazanych w pkt. 6 należy  dokończyć zdanie:        Dziękuję ci mamo za ………………
8. Zakończenie konkursu nastąpi 21 maja 2018 o godzinie 20.00.
9. Uczestnik konkursu może dodać tylko jednego wpisu. Edytowanie dodanego wpisu oraz dodanie więcej niż jednego powoduje  wykluczenie uczestnika z Konkursu.
10. Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi do dnia 22 maja 2018 do godziny 20.00. Redakcja wybierze trzy najciekawsze komentarze. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na portalu e-stargard.pl oraz FB organizatora.
11. Nagrody są równorzędne. O przydziale zadecyduje Redakcja : 
- zaproszenie do kina + voucher do Ciacho Caffe + voucher do sklepu Arabeska,
- zaproszenie do kina + voucher do Ciacho Caffe + voucher do salonu Esotiq,
- zaproszenie do kina + voucher do Ciacho Caffe + voucher do Centrum Ogrodniczego „Stumilowy Las”,
12. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na inne, na ich wartość pieniężną ani przenieść praw do ich otrzymania na osoby trzecie.
13. O sposobie odbioru nagrody zwycięzca zostanie poinformowany w formie wiadomości prywatnej lub telefonicznie po wcześniejszym kontakcie z redakcją z konta które brało udział w konkursie (komentarz na FB – z konta FB, komentarz na portalu – adres e-mail).
14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicka) na profilu Organizatora, w serwisie Facebook.com, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu bądź w nazwie profilu Uczestnika w serwisie Facebook.com.
15. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
17. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów ani innych poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w każdym czasie. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
19. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Organizatora: biuro@e-stargard.pl
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Druga rocznica śmierci Prezydenta Sławomira Pajora - GALERIA