Dzisiaj jest: 24.9.2023, imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

Brakuje osób do pracy przy opiece wytchnieniowej

Dodano: 4 miesiące temu Autor:
Redakcja poleca!

Stargard po raz kolejny otrzymał dotację na organizację opieki wytchnieniowej.

Brakuje osób do pracy przy opiece wytchnieniowej

Stargard po raz kolejny otrzymał dotację na organizację opieki wytchnieniowej. Zapotrzebowanie na takie wsparcie jest duże, ale nie można go rozszerzyć, ponieważ brakuje rąk do pracy.

Program opieki wytchnieniowej w Stargardzie funkcjonuje już od dwóch lat. Małgorzata Olejnik, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie poinformowała, że w bieżącym roku Miasto otrzymało finansowanie w wysokości 181 000 zł z budżetu państwa jedynie na opiekę całodobową. – W związku z dużym zapotrzebowaniem na pomoc wytchnieniową w miejscu zamieszkania, będziemy kontynuować tę formę wsparcia również w tym roku. Opieką objęte zostanie 25 osób, w tym 19 opiekunów osób dorosłych i 6 opiekunów dzieci w wymiarze do 180 godzin usług dla każdej z osób- powiedziała Małgorzata Olejnik podczas lutowego posiedzenia Komisji Społecznej. Opieka wytchnieniowa całodobowa będzie realizowana w mieszkaniu wytchnieniowym przy ul. Marii Konopnickiej. Mieszkanie będzie dla 4 osób.

Kto może zostać opiekunem?

Dyrektor MOPS-u zwróciła uwagę, że zapotrzebowanie na opiekę wytchnieniową w miejscu zamieszkania jest ogromne, jednak nie ma możliwości rozszerzenia tego programu. Powodem jest brak osób do pracy. W tym roku na wsparcie w postaci asystenta wnioskowano o kwotę 230 000 zł, a przyznano ponad 100 000 zł. – Jednak w asystenturze jest również problem związany z zatrudnieniem osób, które będą świadczyły usługę asystenta. Rekrutacja jest bardzo szczegółowa- powiedziała Małgorzata Olejnik. Dyrektor dodała, że informacja o naborze będzie wyświetlana na ekranach w autobusach miejskich. Poprosiła również radnych o przekazywanie tej informacji mieszkańcom.

Opiekunami w opiece wytchnieniowej nie mogą zostać członkowie rodziny, ponieważ potrzebne są odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Niezbędne wymagania w naborze na opiekuna to posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub innym lub posiadanie co najmniej 6-miesiecznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną. Dodatkowymi wymaganiami są dyspozycyjność, umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną oraz operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Czym zajmują się opiekunowie?

Do obowiązków opiekuna należy opieka nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego. Do czynności tych należy udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, m.in. w spożywaniu posiłków lub karmienie, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży i bielizny osobistej, umożliwienie spędzania czasu na wózku, w razie potrzeby kontakt z członkami rodziny i pielęgniarką środowiskową. Opiekun wykonuje również niezbędne czynności pielęgnacyjne i higieniczne, m.in. zmiana pielucho-majtek, podkładów, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, pomoc w dotarciu do toalety i higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych. Opiekunowie organizują także czas wolny, m.in. spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe oraz zajęcia edukacyjne. Swoje aplikacje można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie przy ul. Warszawskiej 9.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego- Funduszu Solidarnościowego. Program skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. Usługa opieki wytchnieniowej jest świadczona w ramach pobytu całodniowego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię MOPS. Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.

Źródło foto: Urząd Miejski/Paweł Bieg

 

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Senioriada 2023: niedziela. Fotorelacja