Dzisiaj jest: 9.12.2022, imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława

Radni zdecydowali. Wyższy podatek od nieruchomości w Stargardzie

Dodano: 2 miesiące temu Autor:
Redakcja poleca!

Wtorkowa sesja Rady Miejskiej: podatki od nieruchomości w górę.

Radni zdecydowali. Wyższy podatek od nieruchomości w Stargardzie

W miniony wtorek, podczas sesji Rady Miejskiej, radni poddali pod obrady uchwałę w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. Jednogłośnie zdecydowali, że w przyszłym roku podatki pójdą w górę.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały podatek od nieruchomości jest najbardziej powszechnym podatkiem lokalnym. Płacą go wszyscy właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów, a także posiadacze nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych mówi, że rada gminy posiada kompetencje do ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości z tym, że wyliczenie podatku nie może wykroczyć poza górną granicę wysokości stawek podatkowych określonych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. Minister Finansów obwieszczeniem z dn. 1 sierpnia 2022 r. określił m.in. maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać w 2023 r. Stawki te są wyższe w porównaniu z 2022 r. o 11,8 proc., czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 15 lipca 2022 r.

Mieszkańcy Stargardu będą musieli przygotować się na kolejną podwyżkę. Do wzrostu cen w sklepach, energii, wody i ciepła dojdzie wzrost stawki podatku od nieruchomości. Dzieje się tak, ponieważ wpływy z podatku stanowią istotne źródło zabezpieczenia realizacji podstawowych zadań własnych, spoczywających na mieści, których koszty rosną w konsekwencji wzrostu cen towarów i usług oraz kosztów pracy. - Z uwagi na fakt, że niniejsza uchwała nie ma charakteru fiskalnego, proponuje się wzrost stawek podatku od nieruchomości o 9 proc.- podpisał się pod uzasadnieniem uchwały Prezydent Rafał Zając.

Ustalając stawki podatku od nieruchomości na proponowanym poziomie w 2023 r. miasto osiągnie dodatkowe dochody w łącznej wysokości około 3 966 000 zł.


Aktualnie stawki podatków od nieruchomości wynoszą:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej- 0,82 zł, będzie 0,89 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej- 24,96 zł, będzie 27,21 zł,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie stacji paliw oraz bankowości – od 1 m2 powierzchni użytkowej- 25,74 zł, będzie 28,06 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej- 12,04 zł, będzie 13,12 zł,
e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej- 5,25 zł, będzie 5,72 zł,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej- 8,04 zł, będzie 8,76 zł
2) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni- 1,03 zł, będzie 1,12 zł,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni- 0,53 zł, będzie 0,58 zł,
c) pozostałych, położonych w obszarze Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii zajętych na działalność rolniczą - od 1 m2 powierzchni- 0,10 zł, będzie 0,11 zł,
d) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych- od 1 ha powierzchni 5,17 zł, będzie 5,63 zł,
e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni użytkowej- 1,08 zł, będzie 1,18 zł,
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Utrzymane zostanie zwolnienie od podatku od nieruchomości, gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zajętych na prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych w celu wspierania opieki nad dziećmi do lat 3.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Parada Mikołajów. Galeria