Dzisiaj jest: 27.5.2022, imieniny: Amandy, Jana, Juliana

Dodatek osłonowy dla mieszkańców Stargardu

Dodano: 4 miesiące temu Autor:
Redakcja poleca!

Można już składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy dla mieszkańców Stargardu

Ma to być pomoc dla mieszkańców Stargardu w związku z rosnącymi kosztami za energię. Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomory Społecznej.
 

Dodatek osłonowy w Stargardzie

Od stycznia Stargardzki MOPS przyjmuje wnioski na nowe świadczenie socjalne – dodatek osłonowy. Ma on pomóc najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta czy cudzoziemcom zamieszkującym Stargard, w pokryciu kosztów energii.
 

Dodatek osłonowy - wnioski do MOPS Stargard 

„Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł* oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł* na osobę.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.
Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.”

 

Terminy dodatku osłonowego w Stargardzie

Wnioski można składać aż do 31 października 202220 roku. Osoby, które złożą wniosek do końca stycznia, świadczenie otrzymają w dwóch ratach. Pierwsza płatna do końca marca, a druga do 2 grudnia bieżącego roku.
Wnioski złożone od 1 lutego do 31 października, będą rozliczone w jednej wypłacie. 

 

Składanie wniosków na dodatek osłonowy

„Wnioski można składać:

  • elektronicznie podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego (za pośrednictwem platformy ePuap)

  • tradycyjnie (papierowo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie

    • wrzucając wniosek do jednej z urn podawczych zlokalizowanych w przygotowanych dla Państwa punktach przy wejściu A (świadczenia rodzinne) oraz D (dodatki mieszkaniowe) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,

Pamiętaj: przed wrzuceniem wniosku do specjalnej urny podawczej włóż go do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.

    • osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - wejście A pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

    • osobiście PO ZAREZERWOWANIU TERMINU ELEKTRONICZNIE w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - wejście D pok. nr 50 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00”

Źródło: MOPS Stargard

Źródło: MOPS Stargard
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
ArtFestiwal 2022 cz.1. Galeria