Dzisiaj jest: 28.1.2022, imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Drogi, chodniki, boiska, place zabaw. Jakie inwestycje Miasto planuje w 2022 roku? Cz.2

Dodano: 2 miesiące temu Autor:
Redakcja poleca!

W grudniu pod obrady sesji Rady Miejskiej przedstawiony zostanie budżet Miasta na 2022 rok. Sprawdziliśmy, jakie inwestycje będą realizowane w przyszłym roku.

Drogi, chodniki, boiska, place zabaw. Jakie inwestycje Miasto planuje w 2022 roku? Cz.2

Budowa nowego obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego przy ul. Twardowskiego 2 w Stargardzie- 520 000 zł. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1- 180 000zł. Budżet Obywatelski 2022 r. Planuje się budowę nowego placu zabaw.

AB.Centralny plac rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7- 300 000 zł. Budżet Obywatelski 2022 r. Planuje się adaptację boiska do piłki nożnej do nawierzchni trawiastej na istniejącej podbudowie gruntowo-trawiastej, budowę boiska do piłki siatkowej z nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie asfaltowej oraz piłkochwyty.

Ale Bieżnia- 50 000 zł. Budżet Obywatelski 2022 r. Zadanie, realizowane przez Szkołę Podstawową nr 7, obejmować będzie budowę nowej bieżni do skoków w dal z nawierzchnią poliuretanową na istniejącym podłożu twardym o długości 50 m oraz nową piaskownicę.

AAA, ABC SKACZĘ SOBIĘ- Trampoliny ziemne- 50 000 zł. Budżet Obywatelski 2022 r. Zadanie, realizowane przez Szkołę Podstawową nr 8, obejmować będzie rozbudowę terenu rekreacyjnego przy szkole w trampoliny ziemne.

Aktywność to podstawa- boisko wielofunkcyjne przy SP NR 8 w Stargardzie- 300 000 zł. Budżet Obywatelski 2022 r. W ramach zadania powstanie obiekt sportowy w postaci boiska do piłki ręcznej i piłki koszykowej wraz z piłkochwytami oraz bieżnią z zeskocznią i dodatkowo strefą rekreacyjno-relaksacyjną.

Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 Promyczek w Stargardzie- 50 000 zł. Budżet Obywatelski 2022 r. Środki zostaną wydatkowane na zasadzenie różnorodnych roślin, tj. bylin, krzewów jadalnych, drzew i pnączy, instalację instrumentów ogrodowych (tj. dzwony rurowe, bębny, gongi) oraz wybudowanie drewnianej altany.

Modernizacja placówek oświatowych- 1 600 000 zł. Środki zostaną wykorzystane na wymianę części instalacji elektrycznych, modernizację szatni, dachu, montaż grawitacyjnego systemu oddymiania oraz wymianę okien.

Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A4- 97 000 zł.

Rewitalizacja Placu Targowego- 50 000 zł. Budżet Obywatelski 2022 r.

Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej- 30 000 zł. Budżet Obywatelski 2022 r. Planuje się rozbudowę istniejącego placu zabaw poprzez montaż nowych urządzeń zabawowych.

Planty Stargardzkie- zielone i rodzinne serce Stargardu- naukowy plac zabaw przy Stargardzkim Centrum Nauki oraz gry chodnikowe i plenerowe w stargardzkich parkach- 300 000 zł. Budżet Obywatelski 2022 r. W ramach zadania planuje się zagospodarowanie części Parku Zamkowego polegające na zainstalowaniu urządzeń stanowiących elementy naukowego, sensorycznego placu zabaw, które uzupełniałyby ofertę Stargardzkiego Centrum Nauki dedykowaną dzieciom młodszym oraz całym rodzinom.

Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia- 40 000 zł. Planuje się wykonać odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej, który pozwoli odprowadzić wody opadowe z drogi wewnętrznej.

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K. Wielkiego- 60 000 zł.  Środki zostaną przeznaczone na wykonanie odcinka instalacji kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci w ul. K. Wielkiego, odprowadzającej wody deszczowe z parkingu między Ratuszem a Kolegiatą.

Przebudowa toalety na Placu Targowym- 500 000 zł. Środki zostaną wykorzystane na kompleksową przebudowę obiektu.

Budowa oświetlenia na terenie miasta- 120 000 zł. W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia ul. Grudziądzkiej (60 000 zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na oświetlenie ulic na terenie Starego Miasta tj. W. Łokietka, Mieszka I, Pocztowej, Złotników i Płatnerzy (60 000 zł).

Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą- 2 899 708 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Stargardzkie Centrum Kultury. W 2022 roku planowane są roboty związane z wykonaniem podestów widowni oraz pomieszczeń pod widownią, roboty instalacyjne w pomieszczeniach pod sceną oraz zagospodarowanie terenu.

Książnica Stargardzka- biblioteka zaangażowana społecznie- 8 228 500 zł. W 2022 r. planowane jest zakończenie praz związanych z remontem, przebudową i rozbudową na cele kulturowe, społeczne i edukacyjne obiektu zabytkowego leżącego na szlaku "Stargard-Klejnot Pomorza" oraz całkowite wyposażenie obiektu.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Wernisaż w Bramie. Photos by Anna Wardal