Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Jakie uprawnienia przysługują radnym?

Dodano: tydzień temu Autor:

Radny Rady Miejskiej w Stargardzie Krzysztof Kozłowski przypomniał,

Jakie uprawnienia przysługują radnym?

że osoby wykonujące mandat radnego mogą m.in. pozyskiwać informacje i materiały wchodząc do pomieszczeń, w których się znajdują czy mieć wgląd w działalność urzędu gminy oraz spółek z udziałem gminy. Czy instytucje podległe Urzędowi Miasta opracowały odpowiednie instrukcje na taką okoliczność?

Krzysztof Kozłowski, Radny Rady Miejskiej w Stargardzie przypomniał o uprawnieniach, jakie posiadają osoby sprawujące mandat radnego. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

W związku z zapisami ustawy radny Krzysztof Kozłowski postanowił sprawdzić, jak przepisy te działają w praktyce. Zwrócił się do Prezydenta Miasta z pytaniem, czy w Urzędzie Miejskim w Stargardzie, w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach z udziałem Gminy Miasta Stargard wprowadzone są procedury, instrukcje regulujące sposób i formę udostępniania informacji i materiałów radnym. - Czy jest określony sposób legitymowania radnych? Czy pracownicy zostali przeszkolenie w tym zakresie?- pyta Krzysztof Kozłowski.

 Rafał Zając, Prezydent Miasta Stargard w odpowiedzi radnemu poinformował, że nadane przez ustawodawcę uprawnienia radnym m.in. do uzyskiwania informacji oraz wglądu w działalność urzędu gminy, jednostek organizacyjnych czy też spółek komunalnych nie wymagają dodatkowej regulacji, tym samym mogą być stosowane wprost. Urząd nie został zobligowany przez ustawodawcę do stworzenia procedury określającej sposób realizacji przyznanych uprawnień radnego. - Oznacza to, że organ wykonawczy gminy nie ma kompetencji do uregulowania zasad wykonywania przez radnych uprawnień wynikających wprost z ustawy. Ustawa o samorządzie gminnym określa wyłącznie uprawnienia radnego związane z wykonywaniem mandatu, nie może więc stanowić podstawy dla organu wykonawczego do uregulowania zasad wykonywania przez radnych swoich uprawnień- tłumaczy Rafał Zając.

Prezydent Stargardu wyjaśnił również, że zgodnie z treścią ustawy realizacja uprawnienia nie może naruszać dóbr osobistych innych osób i powinna być realizowana z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

 

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Rodzinny Poranek Muzyczny - Na ludową nutę. GALERIA