Dzisiaj jest: 18.6.2021, imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Miasto chce zorganizować czas wolny dzieciom i młodzieży

Dodano: miesiąc temu Autor:
Redakcja poleca!

Urząd Miejski w Stargardzie poszukuje podmiotu, który zajmie się organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w drugim półroczu 2021 r.

Miasto chce zorganizować czas wolny dzieciom i młodzieży

Zajęcia będą odbywały się w ramach programu "Szkoła, Rodzina, Środowisko".

Miejscy urzędnicy przeznaczyli kwotę w wysokości 258 400 zł na realizację zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Stargard w zakresie zdrowia publicznego. Polegać będzie ono na organizacji sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Stargard. Celem zajęć jest utworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w ramach Programu "Szkoła, Rodzina, Środowisko".

Zajęcia w cieniu pandemii

Urząd Miejski zaznacza, że w związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wymogiem jest podjęcie wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zadania, czyli osobom obsługującym zadanie i beneficjentom) zgodnie z wytycznymi wydanymi przez właściwe organy.

Program "Szkoła, Rodzina, Środowisko" wdrożono w Stargardzie w 2003 r. w celu wsparcia dziecka i jego rodziny służącemu zapobieganiu sytuacjom kryzysowym. Jest to priorytetowe działanie podejmowane w ramach realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz miejskiego programu wspierania rodziny. Działania podejmowane w ramach Programu na rzecz dziecka i rodziny obejmują trzy obszary: Szkołę, Rodzinę i Środowisko, stanowiące podstawowe obszary, w których porusza się każde dziecko. Od tego więc jak one będą funkcjonować zależy m.in. przyszłość dziecka, jego rozwój psychofizyczny, światopogląd, zasady, którymi będzie kierowało się w życiu oraz wartości, które będzie wyznawało.

Poprawa funkcjonowania społecznego dzieci

Obszar "Szkoła" obejmuje zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć w tzw. świetlicach Promyk. Zarówno zajęcia sportowe jak i specjalistyczne mają na celu zaopiekowanie się dzieckiem, zminimalizowanie braków wychowawczych i edukacyjnych dzieci objawiających się często agresywną postawą, znalezienie alternatywy spędzania czasu wolnego po szkole w inny atrakcyjny sposób, co w rezultacie ma doprowadzić do zmniejszenia skali aspołecznych zachowań uczniów, agresji, wandalizmu, przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

W obszarze „Rodzina” podejmowane są działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców poprzez prowadzenie „Szkoły dla rodziców” oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla rodzin poprzez działalność specjalnego Zespołu psychologów i psychoterapeutów funkcjonującego w MOPS.

Obszar "Środowisko" to działalność 5 Szkolnych Grup Konsultacyjnych, Miejskiej Grupy Konsultacyjnej i Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w skład których wchodzą przedstawiciele różnych instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny. Praca tych zespołów jest oparta na współdziałaniu właściwych instytucji i wykorzystaniu dostępnych ofert pomocy oraz ma zapobiec powieleniu się wsparcia udzielanego przez te instytucje. W konsekwencji pomoc udzielona osobom potrzebującym ma być kompleksowa, szybka i skuteczna.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
ArtFestiwal 2021. Photos by Anna Wardal. Cz.2