Dzisiaj jest: 17.5.2021, imieniny: Brunony, Sławomira, Wery

Rynek pracy i wsparcie rodzin w dobie pandemii- Rada Powiatu przyjęła sprawozdania z działalności urzędu pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dodano: 2 tygodnie temu

Obradujący nadal w trybie zdalnym powiatowi radni podczas XXVII sesji zapoznali się z treścią sprawozdań Powiatowego Urzędu Pracy i PCPR,

Rynek pracy i wsparcie rodzin w dobie pandemii- Rada Powiatu przyjęła sprawozdania z działalności urzędu pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

które w syntetycznej formie przedstawiają skalę wyzwań, jakie należało podjąć w warunkach pandemii. Dokumenty przyjęte przez radnych w formie uchwały, przypominają o stopniu trudności oraz problemach, związanych przede wszystkim z zapewnieniem funkcjonowania obu instytucji, w sytuacji wprowadzanych ograniczeń i sanitarnych obostrzeń. Rada Powiatu podjęła również uchwałę o przystąpieniu Powiatowego Urzędu Pracy do programu aktywizacji zawodowej osób „30+”. Radni przyjęli też sprawozdanie Zarządu Powiatu w zakresie gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości.
 

Informując o swojej ubiegłorocznej działalności Powiatowy Urząd Pracy podkreślił, że warunki pandemii wymusiły przeorganizowanie pracy urzędu w taki sposób, by nie tylko zapewnić wsparcie osobom bezrobotnym w ramach dotychczas realizowanych programów, ale także sprawnie przyjmować napływające lawinowo wnioski o finansową pomoc dla firm i przedsiębiorców, w ramach wprowadzanych kolejno tarcz antykryzysowych. Dodatkowe trudności sprawiały warunki funkcjonowania w trybie pracy zdalnej oraz sytuacja pracowników, zmuszonych do zapewnienia opieki nad dziećmi pozostającymi w domach po zamknięciu szkół. Niezbędna okazało się więc zatrudnienie dodatkowych osób. Kadrowe wsparcie zapewniło też Starostwo Powiatowe, które delegowało swoich pracowników do pomocy załodze urzędu przy ul. Pierwszej Brygady.
 

Realizując wszystkie programy pomocy finansowej, która od samego początku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród firm, zakładów pracy oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w minionym roku Powiatowy Urząd Pracy udzielił łącznie 5 371 pożyczek na kwotę ponad 26,5 mln zł, a także zawarł 840 tys. umów z osobami samozatrudnionymi o wartości 4,5 mln zł. Ponad 8 mln zł w ramach dofinansowania na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego, przyczyniło się do utrzymania blisko 2 tys. miejsc pracy. Ogółem na wszystkie działania związane z minimalizowaniem gospodarczych skutków COVID- 19, Powiatowy Urząd Pracy wydał blisko 40 mln zł.
 

Ciekawie wygląda natomiast zaprezentowana w sprawozdaniu analiza sytuacji na rynku pracy. Wynika z niej, że liczba bezrobotnych w powiecie pod koniec ubiegłego roku, wobec porównania do 2019 r., zwiększyła się o 268 osób wynosząc ogółem 3095, z czego 60 proc. bezrobotnych stanowią kobiety. Mimo pandemicznych obostrzeń kontynuowano również programy związane z aktywizacją bezrobotnych lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych osób na rynku pracy. W ubiegłym roku, m.in. ze staży finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystało także 109 bezrobotnych.

Także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomniało w swoim raporcie o znaczeniu wyzwań i trudności, jakich nieoczekiwanie doświadczyli podopieczni- głównie w placówkach pieczy zastępczej. Znajdziemy tu również informacje o formach wsparcia rodzin, zmagających się z warunkami pandemii. PCPR przypomniało też, że według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w powiecie stargardzkim funkcjonowało 177 rodzin zastępczych oraz 3 rodzinne domy dziecka, w których przybywa 269 dzieci. Pandemia pokrzyżowała plany PCPR, które zamierzało wyjść na większą skalę z promocją rodzicielstwa zastępczego. Mimo to- przy wciąż utrzymującym się dużym zapotrzebowaniu na tę formę opieki- w minionym roku zostało utworzonych 14 nowych rodzin zastępczych spokrewnionych i 6 rodzin zastępczych niezawodowych. Dzięki temu pieczą zastępczą objęto 31 dzieci.
 

W sprawozdaniu PCPR znajdziemy również szczegółowe informacje odnośnie programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz form wsparcia udzielanego rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
 

Dopełnieniem sprawozdania PCPR okazała się również przyjęta przez radnych w formie uchwały ocena zasobów pomocy społecznej, przygotowana m.in. w oparciu o lokalną analizę demograficzną w powiecie stargardzkim. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, a także działające w powiecie organizacje pozarządowe oraz instytucje, powołane do ich systemowego wsparcia.
 

Na zdjęciu: Zarząd Powiatu podczas obrad sesji Rady Powiatu Stargardzkiego, prowadzonych nadal w trybie zdalnym.

Źródło: Powiat Stargardzki
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
5. Bieg Forsycji. GALERIA