Dzisiaj jest: 12.8.2020, imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha

Miasto zajęło stanowisko w sprawie masztów sieci 5G

Dodano: miesiąc temu Autor:
Redakcja poleca!

Do Urzędu Miejskiego w Stargardzie wpłynęła petycja z prośbą przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy

Miasto zajęło stanowisko w sprawie masztów sieci 5G

przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości. Jakie stanowisko zajęło Miasto?

"Stop zagrożenia zdrowia i życia"- taki tytuł nosi petycja, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego od nieznanych nadawców w sprawie przyjęcia uchwały przeciw rozbudowie sieci 5G. Autorzy petycji zaznaczają, że władze wielu gmin w Polsce podjęły uchwałę i wyraziły negatywne stanowisko wobec zmian wprowadzanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia podnoszącego 100-krotnie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych z zakresu mikrofalowego w środowisku. - Na całym świecie rośnie opór wobec wdrażania bez konsultacji ze społeczeństwem nieprzebadanej technologii 5G, w wielu krajach zachodnich obywatele i organizacje pozarządowe pozywają władze centralne do sądu- informują wnioskodawcy petycji.

W petycji zawarte zostały postulaty o to, by Rada Miejska w uchwale wyraziła swoje negatywne stanowisko wobec wielokrotnego zwiększenia dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego oraz wprowadzania standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenie PEM w środowisku. Rada Miejska miałaby również zalecić, by zdemontowano istniejące sieci Wi-Fi w szkołach tam, gdzie one istnieją i wykonano nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe eternetowe bądź światłowodowe, a także nakazać przełączanie na lekcjach telefonów komórkowych w tryb samolotowy oraz zakazanie ich używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców lub w celach alarmowych. Wnioskodawcy chcieliby również, by Rada Miejska zobowiązała się do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkańców na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym.

Do petycji przeciwników sieci 5G odniósł się Urząd Miejski. Michał Bryła, Przewodniczący Rady Miejskiej w Stargardzie przypomniał, że petycja powinna zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję albo adresu do korespondencji, oznaczenie adresata petycji oraz wskazanie przedmiotu petycji. - Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie o petycjach. Nie została wskazana osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję oraz nie zostało wskazane miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu wnoszącego petycję- poinformował Michał Bryła. Dodał, że zgodnie z ustawą "jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w ustawie pozostawia się ją bez rozpatrzenia". - Zgodnie z wyjaśnieniami informuję, że przedmiotowa petycja pozostaje bez rozpatrzenia- poinformował Przewodniczący Rady Miejskiej w Stargardzie.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Błękitni Stargard - Legionovia Legionowo. Photos by Jan Rybaczuk