Dzisiaj jest: 22.6.2021, imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza

Nieprzyjemne zapachy w Kluczewie

Dodano: rok temu Autor:

Od dłuższego czasu mieszkańcy Kluczewa narzekają na nieprzyjemne zapachy w okolicach ulicy Lelewela.

Nieprzyjemne zapachy w Kluczewie

Skąd się bierze fetor i czy w najbliższym czasie ustanie?

W imieniu mieszkańców Kluczewa sprawę po raz kolejny poruszyła radna Rady Miejskiej w Stargardzie Wanda Nowicka. Wystąpiła ona do Prezydenta Miasta z prośbą o udzielenie informacji dotyczących decyzji podjętych na spotkaniu, które w tej sprawie dobyło się 7 listopada 2019 r. - Z przykrością pragnę poinformować, iż mieszkańcy nadal zgłaszają występowanie uciążliwych zapachów, pojawiających się głównie w dni wolne od pracy- informuje Wanda Nowicka. - Zapachy tym razem jednoznacznie kojarzą się ze ściekami kanalizacji sanitarnej o intensywności nie pozwalającej na normalne funkcjonowanie i życie przy otwartych oknach, nie wspominając o odpoczynku na własnych posesjach. Dzisiaj, w czasie pandemii koronawirusa, uciążliwości te są wyjątkowo trudne do zniesienia- dodaje radna.

Kontrole są przeprowadzane, ale nie wykazują nieprawidłowości

Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że instytucje uczestniczące w spotkaniu podjęły działania kontrolne i interwencyjne, zarówno w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, jak i w zakresie gospodarowania odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, uciążliwości zapachowych oraz emisji hałasu. Po przeprowadzonej w listopadzie wizji lokalnej z udziałem przedstawiciela Cukrowni Kluczewo stwierdzono, że z trzech eksploatowanych przez Cukrownię odstojników jeden jest już zasypany, a drugi jest w trakcie likwidacji. Sposób magazynowania odcieków i osadów poprodukcyjnych jest zgodny z zapisami decyzji Starosty Stargardzkiego, a emisja zapachowa jest naturalnym procesem reakcji zachodzących w zbiorniku bezodpływowym o dużym zagęszczeniu związków organicznych.

Nieprawidłowości nie wykazała również kontrola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Nie stwierdzono nieprzestrzegania obowiązujących wymogów oraz wylewania substancji niebezpiecznych. Użytkownikiem wskazanych terenów jest rolnik wnioskujący o płatności bezpośrednie, co powoduje, że jest on szczególnie zobowiązany do spełnienia norm dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa, również w zakresie stosowanych nawozów- tłumaczy Piotr Mync z Urzędu Miasta. Dodatkowo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadził rozmowy wyjaśniające z dzierżawcą, które również nie wykazały nieprawidłowości.

Źródło uciążliwości nieujawnione

Nieprzyjemne zapachy w okolicy ulicy Lelewela były przedmiotem również interwencji Straży Miejskiej. Bezpośrednio nie wykryto źródła uciążliwości zapachowych na terenach zabudowy mieszkaniowej. Najczęściej były to zapachy z pól uprawnych w okresie ich nawożenia, niejednokrotnie z terenów rolnych przylegających do granic miasta. Strażnicy miejscy wystawili za to 4 mandaty za zanieczyszczanie przez pojazdy ciężarowe błotem i piaskiem ulic Władysława Broniewskiego, Joachima Lelewela i Lotników. O pomoc poproszono także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, ale ze względu na spiętrzenie zaplanowanych wcześniej działań kontrolnych, nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli w 2020 roku.

Swoje oględziny w Kluczewie przeprowadzili również pracownicy Starostwa Powiatowego. Przeprowadzili oni kontrolę poziomu hałasu w Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG Sp. z o.o. Spółka przedłożyła sprawozdanie z badania hałasu, wykonane przez akredytowane laboratorium, gdzie nie stwierdzono występowania przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu przenikającego z terenu zakładu. Spółka STRABAG zobowiązana została do wykonania pomiarów hałasu emitowanego do środowiska po zakończeniu i uruchomieniu nowoprojektowanej inwestycji zakładu.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Dni Stargardu 2021. Photos by Anna Wardal