Dzisiaj jest: 3.7.2020, imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy

Szansa dla studentów pierwszego roku z małych miejscowości- mogą skorzystać ze stypendiów pomostowych. Rusza nowa edycja programu.

Dodano: miesiąc temu
Redakcja poleca!

Przed nami XIX już edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku.

Szansa dla studentów pierwszego roku z małych miejscowości- mogą skorzystać ze stypendiów pomostowych. Rusza nowa edycja programu.

Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Umowę w tej sprawie KOWR podpisał z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.
 

Z programu mogą skorzystać maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w 2020 r. i spełniają łącznie podane niżej kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

  • ukończyli szkołę w 2020 r. i są tegorocznymi maturzystami;

  • zostali przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich uczelniach publicznych;

  • pochodzą z terenów wiejskich lub miasta liczącego do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl

  • pochodzą z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

  • osiągnęli dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze;

  • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny, pracował w PGR nie mniej niż 2 lata na umowę o pracę.

Kandydat do stypendium spełniający podane wyżej warunki , po przyjęciu na studia wypełnia wniosek on-line na stronie:www.stypendia-pomostowe.pl.Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 12 sierpnia 2020 r. do 20 września 2020 r. do godziny 16-ej.

Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania), w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2020 r.
 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021 wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stypendia-pomostowe.pl Warto skorzystać z szansy, aplikując o finansowej wsparcie- już na własnej ścieżce kariery.

Najedź, kliknij i powiększ

Źródło: Powiat Stargardzki
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Błękitni Stargard - Górnik Łęczna. GALERIA