Dzisiaj jest: 21.9.2019, imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Niemal dwa miliony złotych na rzecz wsparcia rodziny w Powiecie Stargardzkim

Dodano: 4 miesiące temu

Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska wraz z wicestarostą Joanną Tomczak podpisały umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rodzina najlepszą inwestycją”,

Niemal dwa miliony złotych na rzecz wsparcia rodziny w Powiecie Stargardzkim

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”. W imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisał Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz. Powiat  znalazł się  w gronie dziesięciu innych beneficjentów, którym zapewniono finansowanie. Umowy z beneficjentami podpisano w siedzibie Komendy Chorągwi  Zachodniopomorskiego ZHP.
 

Powiatowy samorząd będzie dysponował kwotą ponad 1,8 mln zł, na realizację działań w latach 2019- 2021. Projekt „Rodzina najlepszą inwestycją”, do końca 2021 r. zrealizują wspólnie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych.  Dofinansowanie w ramach obecnej perspektywy RPO, wynosi 95 proc. kosztów całkowitych projektu.
 

Przyznane środki finansowe Powiat Stargardzki przeznaczy na wsparcie istniejącej pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo- wychowawczych. Projekt „Rodzina najlepszą inwestycją” ma także służyć dalszemu rozwojowi rodzinnej pieczy zastępczej. Zaplanowane działania mają na celu zwiększenie liczby osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia rodziny zastępczej. Zakładają pozyskanie i wykwalifikowanie kandydatów na rodziców zastępczych.  Obecnie w 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 194 rodzinach zastępczych umieszczonych jest 321 podopiecznych. Liczba rodzin jest nadal niewystarczająca. Projekt opiera się więc na kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze, zachęcającej kolejne rodziny do sprawowania opieki nad dziećmi, które znalazły się w trudnej życiowo sytuacji. Inicjatorzy projektu pragną zachęcić do współdziałania odpowiedzialne, empatyczne osoby posiadające chęci i możliwości do tego aby zapewnić rodzinne wsparcie dzieciom potrzebującym pomocy, troski i miłości – uczuć, których w wielu przypadkach wcześniej nie doświadczały. 
 

W projekcie znajdą się również fundusze przeznaczone na wsparcie młodzieży, która zamieszkiwanie w rodzinie zastępczej czy też placówce opiekuńczo- wychowawczej ma już za sobą, a teraz rozpoczęła kolejny etap usamodzielniania, mieszkając w inkubatorach. Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska zadeklarowała, że część przyznanego dofinansowania zostanie przeznaczona na wyposażenie tzw. mieszkań wspomaganych. Zakupiony zostanie nowy sprzęt RTV i AGD, komputer z oprogramowaniem oraz zestaw mebli kuchennych na wymiar.  Działania projektowe umożliwią młodzieży korzystanie z kursów kwalifikacyjnych, w tym komputerowych, prawa jazdy czy też zawodowych. Podnoszenie kwalifikacji ma na celu wzmocnienie kompetencji niezbędnych do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej, zgodnej z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami. To też budowanie samooceny i pomoc w podejmowaniu pierwszych- zawodowych, odważnych decyzji.     Działania zaplanowane w ramach przedsięwzięcia są komplementarne z projektem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Akademia Przyszłości”. Uzupełniają się w kontekście wsparcia udzielanego wychowankom Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W projekcie Powiatu Stargardzkiego przewidziano specjalistyczne wsparcie dla wychowanków w wieku do 14 lat, m.in. psychoterapeuty i psychologa, zajęcia z arteterapii oraz muzykoterapii, a także jednodniowe i kilkudniowe wyjazdy, połączone z zajęciami edukacyjnymi. W ramach projektu ROPS podobne wsparcie udzielone zostanie wychowankom w wieku powyżej 14 lat. Dzięki modelowej współpracy indywidualną pomoc terapeutyczną lub doradczą otrzymają wychowankowie COPOW w każdym wieku. Placówki opiekuńczo- wychowawcze, będące pod bezpośrednim nadzorem Powiatu Stargardzkiego, wyposażone zostaną ponadto w pomoce, niezbędne do diagnozowania dzieci i młodzieży, zestaw materiałów do muzykoterapii oraz inne materiały niezbędne do realizowania dwuletniego programu.
 

W ramach wsparcia dla rodzin zastępczych, projekt dofinansowany z RPO Województwa Zachodniopomorskiego, przewiduje także szkolenia stacjonarne i wyjazdowe podnoszące kompetencje opiekuńczo- wychowawcze. Zaplanowano też grupowe spotkania, których celem będzie doraźna pomoc lub rozwiązywanie na bieżąco problemów, występujących w poszczególnych rodzinach.
 

Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu tego roku i potrwa do końca roku 2021.

Źródło: Powiat Stargardzki
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Senioriada 2019 - Dzień sportowy w Parku Chrobrego. GALERIA