Dzisiaj jest: 18.1.2019, imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Inwestycje drogowe w 2017 roku

Dodano: rok temu

Informacja o zrealizowanych inwestycjach dotyczących dróg powiatowych w powiecie stargardzkim  w 2017 r.

Inwestycje drogowe w 2017 roku
1.    Przebudowa  drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie - w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
- jezdnia bitumiczna szer. 6,0 -  4915,80 m2, 
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (chodniki, i  miejsca postojowe) - 7034,90 m2, 
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 700,30 m2, 
- ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego szer. 2,0 m -1420 m2,
- nawierzchnie z kostki kamiennej (dwie zatoki autobusowe i dwa skrzyżowania wyniesione)  - 752 m2, 
- zieleńce – 1472 m2;
- kanalizacja deszczowa – kolektor fi 200 dł. 315,5 m, studnie rewizyjne 8 szt., wpusty deszczowe 48 szt.;
- kompletne oznakowanie pionowe i poziome;
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 2 875 451,27 zł
Udział Gminy Miasto Stargard  - 745.676,63 zł,  dofinansowanie z budżetu państwa - 1.384.098,00 zł – udział powiatu  745.676,64 zł.


2.    Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo -Dolice - do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin- Morzyca -  realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- jezdnia bitumiczna szer. 6,0 na długości 2,13 km -  10.020,18 m2, 
- pobocza ulepszone – 4.200 m2,
- kompletne oznakowanie pionowe i poziome;
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 2 274 847,93 zł.
Dofinansowanie z programu PROW  w wysokości 1.447.485,00 zł, udział Gminy Dolice – 413.681,46 zł, udział powiatu 413.681,47 zł.


3.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie
- jezdnia bitumiczna szer. 7,0 do 7,5 m na długości 0,83 km -  6.992,00 m2, 
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 1.52.052,62 zł. –
w tym udział Gminy Miasto Stargard - 526.026,31 zł, udział powiatu - 526.026,31zł.

4.    Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego
Firma wykonawcza BUDPAK Paweł Szubert ul. Podleśna 14N, Stargard
Przekazanie placu budowy  22.05.2017 r.
Zakończenie robót 18.08.2017 r.
- jezdnia bitumiczna szer. 4,0 m dł. 320,0 m, 1502 m2, 
- chodnik z jednej strony z kostki betonowej gr.6 cm  - 296 m2, 
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 576 m2, 
- zatoki postojowe – płyty betonowe ażurowe -209 m2,
- zieleńce – 650 m2;
- kanalizacja deszczowa – kolektor fi 315 dł. 274 m;
- kompletne oznakowanie pionowe i poziome;
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 699 279,12 zł,
 w tym udział Gminy Miasto Stargard -349.639,56 zł, udział powiatu - 349.639,56 zł.


 
5.    Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ulica Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo do drogi numer 1751Z, na długości 1 km ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych  z produkcji rolniczej
- jezdnia bitumiczna szer. 5,0 do 5,5 m na długości 1 km -  5.072,00 m2, 
- pobocza ulepszone – 2.000 m2,
- zjazdy bitumiczne do pól – 129 m2;
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 613.644,86 zł. (dofinansowanie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych  wyniosło 192.906,62 zł)
 

 
6.    Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo -Dolice - do granic powiatu. Etap - Przebudowa drogi na odcinku od granicy gminy Dolice do skrzyżowania Strzebielewo
- jezdnia bitumiczna szer. 6,0 na długości 0,85 km -  5.100,00 m2, 
- pobocza ulepszone – 1.700 m2
- kompletne oznakowanie pionowe i poziome;
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 440.853,57 zł. –
w tym udział Gminy Dolice - 220.426,79 zł – udział powiatu - 220.426,78 zł

7.    Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego
- jezdnia bitumiczna szer. 5 m na długości 0,25 km -  1.300,00 m2
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 660,00 m2 
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  454,00 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - – 383.870,15 zł –
w tym udział Gminy Miasto Stargard -191.935,07 zł, udział powiatu - 191.935,08 zł.

8.    Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 409,20 m2  na dł. 230 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  85,90 m2
- kanalizacja deszczowa – kolektor fi 200, fi315, fi 400 dł.-  260,00 m, studnie rewizyjne 16 szt., wpusty deszczowe 11 szt., osadnik piasku 1 szt.;
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 366 680,11 zł. – udział powiatu 100%

9.    Przebudowa i budowa drogi 1754Z Chociwel – Ińsko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika
- jezdnia bitumiczna szer. 6,0 na długości 0,087 km -  549,40 m2,
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 450,40 m2  na dł. 230 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  24,90 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła – 265.650,99 zł. 
Udział Gminy Chociwel 40.000,-.

10.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1716Z Stargard – Witkowo-Dolice – do granic powiatu. Budowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 522,70 m2  na dł. 360 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  278,10 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła – 196.883,00 zł.
w tym udział Gminy Dolice - 98.441,50 zł – udział powiatu - 98.441,50 zł

11.    Przebudowa drogi powiatowej numer 1727Z Strachocin - Sułkowo - Tychowo. Budowa chodnika w miejscowości Strachocin
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 722,60 m2  na dł. 480 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  219,00 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła – 192.452,75 zł. Udział powiatu 100%.

12.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1720Z Chlebowo - Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 173,30 m2  na dł. 112 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  46,70 m2
- kanalizacja deszczowa – kolektor  fi315 dł.-  146,00 m, studnie rewizyjne  szt. 1, wpusty deszczowe 4 szt.;
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 186.396,43 zł
- w tym udział Gminy Stara Dąbrowa 93.198,21 zł .

13.    Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolcz – Łęczyna – Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 297,00 m2  na dł. 190 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  123,00 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 94.887,08 zł
- w tym udział Gminy Stara Dąbrowa 47.443,54 zł .

14.    Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin do skrzyżowania z drogą 1717Z - Klępino - do granicy miasta Stargard. Budowa chodnika w miejscowości Małkocin
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 230,00 m2  na dł. 180 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  122,00 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła – 84.451,30 zł. Udział powiatu 100%.

15.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Kozy
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 268,00 m2  na dł. 150 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  53,00 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 82.433,37 zł
- w tym udział Gminy Dobrzany 41.216,68 zł .

16.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica – Wapnica  skrzyżowanie z drogą krajową nr 10.
Budowa chodnika w miejscowości Wapnica
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 300,00 m2  na dł. 209 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  28,50 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 50.532,00 zł
- w tym udział Gminy Suchań 25.266,00 zł .

17.    Przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Stargardzka.
a.    Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo
- nowa nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej - o pow. 184,00 m2 
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 45.915,90 zł
- w tym udział Gminy Marianowo – 22.957,95 zł.
b.    Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo (przy kościele)
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 126,00 m2  na dł. 50 m
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 28.554,45 zł
-  w tym udział Gminy Marianowo – 13.000,00 zł.

18.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1763Z od drogi 151 do granicy powiatu (Czertyń) . Budowa chodnika w miejscowości Czertyń (wzdłuż placu zabaw)
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 200,68 m2  na dł. 99 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  28,50 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 34.709,97 zł
- w tym udział rzeczowy Gminy Ińsko –  wartość 22.236,24 zł.
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
27. Finał WOŚP - GALERIA