Na remont drogi Powiat Stargardzki pozyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja kosztowała blisko 2 miliony 300 tys. złotych.
 

W maju ubiegłego roku Województwo Zachodniopomorskie rozstrzygnęło nabór wniosków na budowę i modernizację dróg lokalnych. Kwotę 21 milionów euro przeznaczono na budowę prawie 60 kilometrów dróg gminnych i 40 kilometrów dróg powiatowych. Wśród beneficjentów znalazł się Powiat Stargardzki, a także jego gminy.
 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w powiecie stargardzkim udało się zmodernizować kolejną drogę, tym razem na odcinku Kolin-Morzyca.
 

Celem remontu było zapewnienie lepszych warunków komunikacyjnych mieszkańców Kolina i Morzycy, a także sąsiednich miejscowości w gminie Dolice. Nowa nawierzchnia jezdni ma poprawić bezpieczeństwo i podnieść komfort jazdy.
 

Dofinansowanie z programu PROW wyniosło 1 mln 447 tys. zł. Finansowy udział w inwestycji ma również Gmina Dolice, która – podobnie jak Powiat Stargardzki – przeznaczyła na ten cel 413 tys. zł.