Dodatkowo, przy wsparciu wójta ma zostać uporządkowana sytuacja prawna tych miejsc, w których znajdują się zabytki. Właśnie za te działania stowarzyszenie „Uwierzyć w Siebie” oraz władze samorządowe gminy Dolice otrzymały nominację do nagrody „Super Samorząd”.
 

Nie jest łatwo, ale warto

Tomasz Lalik ze Stowarzyszenia „Uwierzyć w Siebie” podkreśla, że działanie na rzecz zabytków w poniemieckich wsiach nie jest łatwe.

Aktualnie występujące potrzeby, m.in. drogi, oświetlenie, odsunęły potrzebę historyczno-estetyczną na dalszy plan – wyjaśnia. – Brakuje też utożsamienia się z istniejącą na tych terenach historią, jako obcą, dotyczącą innego narodu, a w szczególności narodu przed wielu laty wrogiego.

Mimo to, związana ze stowarzyszeniem grupa mieszkańców w ciągu roku ocaliła od zapomnienia i zniszczenia część lokalnej historii: XVI-wieczne mury obronne oraz basztę. Inicjatorzy akcji pozyskali dotyczące historii wsi dokumenty, zdjęcia i opracowania od osób indywidualnych, historyków, z muzeów, z organizacji polskich i niemieckich. Na tej podstawie przygotowali wystawę fotografii, opracowali publikacje (również po angielsku i niemiecku) oraz przeprowadzili warsztaty historyczne dla dzieci i starszych mieszkańców wsi.

Wsparcie lokalnych władz

Inicjatywę poparł wójt gminy, który przekazał materiały na warsztaty z dziećmi i zadeklarował sfinansowanie tablicy informacyjnej oraz działania w kierunku odrestaurowania zabytków. W planach stowarzyszenia jest dalsze dbanie o zabytki gminy, włączenie ich w atrakcje ścieżki turystycznej biegnącej przez gminę i wzmacnianie kontaktów z dawnymi niemieckimi mieszkańcami.

Wkrótce rozstrzygnięcie

Stowarzyszenie oraz władze samorządowe znalazły się w gronie czternastu nominowanych spośród 350 inicjatyw z całej Polski. Nagroda „Super Samorząd” przyznawana jest w ramach akcji „Masz Głos”, której celem jest wspieranie mieszkańców całej Polski w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia we współpracy z władzami lokalnymi.

- Przypominamy, że mieszkańcy mają prawo decydować o tym, co dzieje się wokół nich, bo samorząd to nie tylko władze, lecz wszyscy mieszkańcy i mieszkanki. Od 2002 roku udział w akcji wzięło ponad 1700 grup, organizacji i instytucji z ponad 850 gmin w całej Polsce – wyjaśniają organizatorzy akcji.
 

Zwycięzców poznamy 5 czerwca podczas gali w Zamku Królewskim w Warszawie.