ze szczególnym uwzględnieniem miasta Stargard i powiatu stargardzkiego”.

Do udziału w konferencji zaproszono dyrektorów, nauczycieli szkół z całego powiatu, przedstawicieli PTTK i lokalnych organizacji turystycznych. Ponadto, w spotkaniu udział wzięły: Wicestarosta Iwona Wiśniewska, Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Sowa oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddziału Szczecin Maria Syrek.
 

Na konferencję złożyły się następujące prelekcje: „Stargard i okolice jako region turystyki krajoznawczej, kulturowej i edukacyjnej”, prezentacja pakietu turystycznego „Pociągiem do Regi”, edukacja w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie, „Basteja i wystawa Stargard – miejsce z historią”, turystyka szkolna – dobre praktyki (Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół nr 5).

Organizatorami konferencji byli: Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Stargardzie.

Foto: Tadeusz Surma