Dzisiaj jest: 28.1.2022, imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Rada Powiatu głęboko zaniepokojona w związku z sytuacją spowodowaną remontami na linii kolejowej E59

Dodano: 2 miesiące temu
Redakcja poleca!

Na listopadowej sesji Rada Powiatu ustosunkowała się do przedłużającej się inwestycji „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”.

Rada Powiatu głęboko zaniepokojona w związku z sytuacją spowodowaną remontami na linii kolejowej E59

Stanowisko Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie poważnych utrudnień w ruchu drogowym i pieszym w związku z przedłużającą się realizacją inwestycji „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”.

Rada Powiatu Stargardzkiego wyraża głębokie zaniepokojenie dużymi trudnościami komunikacyjnymi w Powiecie Stargardzkim i w mieście Stargard, które są spowodowane przedłużającą się realizacją inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”. Trwająca od wielu miesięcy sytuacja stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia lokalnej społeczności. Prowadzi również do poważnych trudności w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców.

Od samego początku byliśmy orędownikami realizacji projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rozpoczęcie prac na linii kolejowej E59 przyjęliśmy z zadowoleniem i nadzieją na ich realizację na podstawie powszechnie prezentowanego harmonogramu. Zaplanowane wymiany torów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, a także budowa nowych peronów oraz przebudowa czterech wiaduktów w Stargardzie, umożliwią sprawny i bezpieczny ruch pociągów. Równie istotne jest, że inwestycja pozwoli kierowcom poruszać się po szerszych jezdniach, a piesi i rowerzyści zyskają bezpieczne ciągi komunikacyjne. Planowane podziemne przejście pod torami, łączące Zintegrowane Centrum Przesiadkowe z dworcem kolejowym, zapewni spójną komunikację pasażerów korzystających z różnych środków transportu: pociągów, busów i komunikacji miejskiej. Modernizacja wiaduktu na ul. Składowej pozwoli natomiast na budowę północnej obwodnicy Stargardu wyprowadzającej tranzyt poza miasto i znacząco poprawiającej jakość przemieszczania się. Samorząd miejski jest już w trakcie realizacji tego projektu.
Narastający niepokój budzą w nas wciąż przedłużające się prace. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informowała, że roboty na czterech wiaduktach potrwają 2 lata. Ten czas już upłynął, a my obserwujemy bardzo niskie zaawansowanie planowanych robót. Wynika z tego, że istnieje realne zagrożenie niezakończenia inwestycji przed upływem 2023 r. Kolejny harmonogram prac, który poznaliśmy, zakłada sfinalizowanie pierwszej fazy robót, czyli przebudowanie połówek każdego z wiaduktów do końca 2022 r. W praktyce oznacza to, że do czasu zrealizowania pełnego zakresu inwestycji na czterech obiektach, przez najbliższe lata mieszkańców w dalszym ciągu czekają poważne utrudnienia komunikacyjne.

Raz jeszcze należy podkreślić, że przedkładane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. harmonogramy robót nie są realizowane w terminie. Jednocześnie Wykonawca wprowadza kolejne znaczne ograniczenia w ruchu drogowym. To np. zamknięcie przejazdu kolejowego w Grzędzicach, przy jednoczesnym braku komunikacji pod wiaduktem na ul. Składowej w Stargardzie. Również ta decyzja doprowadziła do dużych trudności drogowych, stwarzając ogromne problemy niemal wszystkim mieszkańcom powiatu i miasta. Dojazd do pracy i szkoły, a następnie powrót do domu wiąże się obecnie z wyjątkowo długim oczekiwaniem w kolejce samochodów.

Kilometrowe korki blokujące dojazd służb ratowniczych i porządkowych do ludzi potrzebujących interwencji, zdenerwowani kierowcy, spóźnione autobusy miejskie, a w konsekwencji prawdziwa zapaść komunikacji publicznej – to codzienność w powiecie i w Stargardzie. Przekłada się ona już nie tylko na jakość przemieszczania się, ale może prowadzić do sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i miasta Stargard.

W związku z powyższym wzywamy do pilnego podjęcia działań naprawczych. Konieczne jest wdrożenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. procedur umożliwiających dalszą realizację inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu przejazdu przez miasto. Powyższe musi zapewniać prawidłowe działanie służb ratowniczych, transportu publicznego, ale także pozwolić mieszkańcom na racjonalne poruszanie się po terenie Powiatu Stargardzkiego i Stargardu. Możliwości w tym zakresie jest wiele. To m.in. wykonanie dodatkowego przejazdu w poziomie torów, prowadzenie robót z jednoczesnym utrzymaniem ruchu kołowego oraz nowe rozwiązania technologiczne przyspieszające prace, którymi dysponuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Brak takiej interwencji będzie skutkować dalszym chaosem komunikacyjnym i pogłębiającym się stanem zagrożenia bezpieczeństwa całej społeczności powiatu i miasta.

Mając na uwadze wszystkie wyżej opisane aspekty, bez wprowadzenia alternatyw dla ruchu mieszkańców, oba samorządy nie mogą wyrazić zgody na równoczesne zamknięcie więcej niż jednego wiaduktu kolejowego w Stargardzie.

Źródło: Powiat Stargardzki - profil FB
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Wernisaż w Bramie. Photos by Anna Wardal