Dzisiaj jest: 13.4.2021, imieniny: Artemona, Justyny, Przemysławy

Samorządowcy powiatów Pomorza Zachodniego rozmawiali o nowej perspektywie finansowej- wyzwaniem pomoc dla gmin zagrożonych wykluczeniem.

Dodano: 2 miesiące temu

Zwołany w trybie online Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zajął się tym razem kwestią nowej perspektywy finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Pomorza Zachodniego.

Samorządowcy powiatów Pomorza Zachodniego rozmawiali o nowej perspektywie finansowej- wyzwaniem pomoc dla gmin zagrożonych wykluczeniem.

W zdalnych obradach uczestniczyła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, pełniąca również funkcję Wiceprzewodniczącej Konwentu, której towarzyszył Wicestarosta Łukasz Wilkosz. Finansowe założenia nowej perspektywy finansowej, istotne dla wszystkich powiatów w regionie przedstawił natomiast Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz.
 

W całym kraju trwają obecnie konsultacje poświęcone Umowie Partnerstwa na lata 2021- 2027. Konwent Powiatów w trybie zdalnym, z uwagi na stan epidemii zapoznał się szczegółowo z założeniami nowej perspektywy budżetowej, które przedstawił marszałek, zastrzegając, że od ostatecznego wyniku prowadzonych konsultacji zależy kształt unijnych programów regionalnych i mechanizmów wsparcia- niezbędnych dla powiatów i gmin regionu dotkniętych skutkami pandemii.
 

Umowa Partnerstwa, jaką ma zawrzeć rząd RP z Komisją Europejską dotyczy unijnego budżetu w wysokości 76 miliardów euro. Ta kwota w nowej perspektywie podzielona zostanie na programy krajowe i regionalne- zarządzane przez marszałków województw. Dla Pomorza Zachodniego przeznaczono wstępnie 1 mld 311 mln euro. To fundusze niezbędne we wsparciu rozwoju gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy. Potrzeba ich również do realizacji projektów infrastrukturalnych, społecznych i ekologicznych.
 

W trakcie obrad konwentu marszałek województwa zaznaczył, że nadal brakuje finansowego wsparcia na dalszy rozwój obszarów zagrożonych wykluczeniem- przede wszystkim gmin popegeerowskich. Nasz region zajmuje pod tym względem trzecie miejsce w Polsce pod względem odsetka powierzchni gmin zagrożonych  trwałą marginalizacją. Według marszałka duża część gmin Pomorza Zachodniego to obszary o takich samych problemach, jak w Polsce Wschodniej- niekiedy nawet znacznie większych pod względem skali wykluczenia.

Samorząd województwa zakwalifikował te miejsca do tzw. Specjalnej Strefy Włączenia. Według aktualizacji z grudnia 2020 r., obejmuje ona łącznie 74 gminy województwa o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju społeczno- gospodarczego.
 

Jak podkreślał marszałek podczas wideokonferencji ze starostami zrzeszonymi w Konwencie Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach specjalnego programu interwencyjnego przekazano w drodze pilotażu dla gmin ujętych w strefie kwotę 200 mln euro. Obecnie podejmowane są starania o przyznanie dla Pomorza Zachodniego dodatkowych 800 mln euro na równomierny rozwój wszystkich gmin w regionie.
 

Na zdjęciu: Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, Wiceprzewodnicząca Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z Wicestarostą Łukaszem Wilkoszem uczestniczy w obrada konwentu, prowadzonych w trybie online. Na kolejnych zdjęciach- przebieg obrad z udziałem władz województwa i starostów konwentu.

Źródło: Powiat Stargardzki
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Błękitni Stargard - Sokół Ostróda. GALERIA