Dzisiaj jest: 2.12.2020, imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Przygotowania techników i zespołów szkół do nowego roku- także w cieniu pandemii

Dodano: 3 miesiące temu

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i resortu zdrowia,

Przygotowania techników i zespołów szkół do nowego roku- także w cieniu pandemii

wprowadzają u siebie przed rozpoczęcie roku także zespoły szkół i funkcjonujące w ich strukturze technika oraz szkoły branżowe. Szkoły są regularnie dezynfekowane. Przyjęto również rozwiązania, które poprzez zmiany w organizacji zajęć mające zapewnić zachowanie dystansu w pomieszczeniach. Do noszenia przyłbic i maseczek będą również zobowiązane osoby postronne przebywające w obrębie szkoły.
 

Zespół Szkół Nr 1 w Parku 3 Maja, wprowadzając wytyczne MEN i służb sanitarnych zakłada, że stacjonarną naukę rozpocznie na dotychczasowych zasadach. Choćby dlatego, że nie jest w stanie przydzielić klasy do jednej, stałej sali. W pomieszczeniach lekcyjnych zostaną ustawione dozowniki z płynem dezynfekcyjnych, natomiast po zakończeniu zajęć sale będą dodatkowo dezynfekowane i wietrzone. Ustalono również, że uczniowie mają nosić maseczki na korytarzach podczas przerwy, w pomieszczeniach sanitarnych i sklepiku. Przed szatnią również dostępne będą płyny dezynfekcyjne. Założono, że przy oddawaniu odzieży młodzież zobowiązana do noszenia maseczek, zachowa także  zalecany dystans od siebie.
 

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, dana osoba zostanie odizolowana w specjalnie przygotowanym gabinecie pielęgniarki. O podjętych działaniach wobec ucznia z podejrzeniem zakażenia, poinformowani zostaną rodzice lub opiekunowie, dyrektor szkoły i służby sanitarne.
 

Przygotowując się do rozpoczęcia roku, również Zespół Szkół Nr 2  podkreśla, że biorąc pod uwagę specyfikę kształcenia zawodowego prowadzonego w różnych pracowniach, nie jest w stanie przydzielić jednej klasie stałego pomieszczenia. Wprowadzono więc zasadę, że uczniowie i pracownicy szkoły mają korzystać z przyłbic i maseczek- aż do momentu zajęcia miejsc w klasie. Szkoła zapewnia też uczniom i nauczycielom środki do dezynfekcji. Przy organizacji zajęć zadba też, by uczniowie nie gromadzili się zanadto, choćby podczas przechodzenia z jednej pracowni do drugiej. „Dwójka” wprowadzi również system przerw rotacyjnych, by uniknąć tłoku na korytarzach. W ZS 2 przyjęto też- w miarę możliwości- organizację zajęć WF na przyszkolnym boisku.
 

Wprowadzając nowe zasady funkcjonowania, Zespół Szkół Nr 5 deklaruje natomiast, że utrzyma dystans pomiędzy uczniami w pomieszczeniach lekcyjnych. Wydłuży także godziny zajęć w warsztatach szkolnych, odbywających się od 8.00.- do 18.00, by rotacyjnie mogły na zajęciach spotykać się niewielkie grupy uczniów. Zasada dystansu społecznego ma być przestrzegana w szatni oraz pomieszczeniach przebieralni sali gimnastycznej, gdzie dodatkowo wprowadzony zostanie odstęp czasowy między zajęciami poszczególnych klas. Maseczki i przyłbice wymagane będą również od wszystkich osób postronnych, składających wizytę w ZS 5.
 

Do nowego roku w cieniu pandemii przygotowuje się również Zespół Szkół Budowlano- Technicznych. „Budowlanka” może sobie pozwolić na przypisanie danej sali lekcyjnej tylko jednej klasie, bez konieczności zmiany pomieszczeń w ciągu dnia. Podobnie jak w innych placówkach wprowadzi też zasady dezynfekcji, dystansu społecznego oraz noszenia maseczek i przyłbic przez uczniów na szkolnych korytarzach. Klasy podzielone zostaną również na grupy w taki sposób, aby każda z nich miała swoją wydzieloną część w szatni, toalecie oraz przebieralni w sali gimnastycznej.
 

Centrum Kształcenia Zawodowego wprowadzi natomiast dwuzmianowy system zajęć. Przyjęto, że podczas przerw, zależnie od pogody uczniowie przebywać będą na zewnątrz, zachowując bezpieczny dystans.  W innym przypadku dystans 1,5 metra od siebie wymagany będzie na korytarzu, zaś nadzorem nad uczniami zajmą się dyżurujący podczas przerw nauczyciele. Codziennie dezynfekowane mają być również szafki uczniów w pomieszczeniach szatni. Już po rozpoczęciu roku, praktyka dnia codziennego w zespołach szkół powiatu pozwoli też na bieżącą weryfikację przyjętych procedur, założeń i zaleceń, obowiązujących w czasie pandemii.

Źródło: Powiat Stargardzki
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Zaduszkowe Jam Session. BUDZOWSKI. art