Dzisiaj jest: 13.7.2020, imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty

Wszechstronne wykształcenie ogólne- zgodnie z nową podstawą

Dodano: 2 lata temu

Nowej podstawie programowej poświęcono eksperckie spotkanie w sali widowiskowo- teatralnej Stargardzkiego Centrum Kultury,

Wszechstronne wykształcenie ogólne- zgodnie z nową podstawą

zorganizowane przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty przy współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie.  W konferencji na temat podstawowych założeń, filozofii oraz zmian i kierunków działania w kształceniu uczniów szkół ponadpodstawowych uczestniczyła Starosta Stargardzki, Iwona Wiśniewska, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska- Kulesza oraz Zastępca Prezydenta Stargardu, Ewa Sowa. Pierwszą część spotkania wypełniły prezentacje zmian oraz kierunków działania w oświacie ponadpodstawowej.
 

Omawiając założenia przyjętej przez resort edukacji podstawy programowej, profesor Andrzej Waśko, Doradca Prezydenta RP przypomniał, że przywraca ona równowagę w systemie kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego. Jak zauważył, obok dalszego rozwoju szkół zawodowych i branżowych, istotne jest by wykształcenie ogólne zgodnie nową podstawą programową przygotowało uczniów do studiów wyższych i dalej- funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Dlatego autorom nowej podstawy zależało na tym, by absolwent liceum ogólnokształcącego miał wiedzę z zakresu wszystkich dziedzin, nie zaś sprofilowany zasób informacji, opartych na wąskim wycinku z danego przedmiotu. Chodzi nam o wszechstronne wykształcenie ogólne- zaznaczył Doradca Prezydenta  RP, rozpoczynając spotkanie z nauczycielami w Stargardzie.
 

Profesor Andrzej Waśko mówił też o dowartościowaniu języka polskiego. Jej formą ma być przywrócenie retoryki- czyli sztuki wymowy oraz prawidłowego wypowiadania się podczas dyskusji czy wystąpień publicznych. W założeniach podstawy programowej znajdziemy także powrót do historii literatury  XIX i XX wieku, która ma służyć ugruntowaniu tożsamości narodowej i kulturowej. Generalnie język polski w nowym ujęciu kształcenia ma korespondować z innymi przedmiotami humanistycznymi, na czele z historią.
 

Nową podstawę programową oceniał także dr Maciej Smolik, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, skupiając się na zmianach, które dotyczą obszaru kształcenia języków obcych. Podstawa ma być wspólna dla wszystkich, podzielona na 20 wariantów, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.  Najważniejszym założeniem jest zapewnienie możliwości kontynuowania nauki tego samego języka obcego od pierwszej klasy szkoły podstawowej do końca edukacji, czyli przez 12- 13 lat.
 

Prezentując nowe podstawy nauki matematyki,  dr Maciej Borodzik z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechatroniki Uniwersytetu Warszawskiego zaznaczył, że uczniów czeka ewolucja, a nie rewolucja. Można więc spodziewać się m.in. odchodzenia od formalizmu matematycznego, zbędnej ilości definicji. Spodziewać się natomiast należy wykonywania obliczeń na liczbach rzeczywistych także z użyciem kalkulatora oraz zwiększenia różnorodności zadań, w tym określanych jako łatwe. Matematycy usłyszeli też, że nowa podstawa ograniczy kwestię modelowania, czyli stosowania matematyki w życiu praktycznym. Matematyczny model świata i zjawisk jest bowiem ważny, lecz nie najważniejszy. Podstawa zakłada też bardziej ścisłe związki matematyki z informatyką.
 

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych  będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/ 2020 w klasie pierwszej: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. Pierwsze prace dotyczące propozycji zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego rozpoczęto w marcu 2016 r.
 

W liceach ogólnokształcących i technikach został zwiększony tygodniowy wymiar godzin z historii oraz geografii, biologii, chemii i fizyki. W liceum ogólnokształcącym uczniowie będą mogli wybrać dwa- trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym. Dyrektor liceum i technikum będzie również ustalał jeden przedmiot spośród filozofii, plastyki i muzyki, który będzie obowiązkowy dla uczniów pierwszej klasy.
 

Resort edukacji zaznacza, że przy wprowadzaniu nowej podstawy programowej został zachowany ogólny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wybranych typach szkół ponadpodstawowych. Wszystkie założenia, zmiany oraz nowości a także wyzwania, jakie wiążą się z koniecznością naboru dwóch roczników do klasy pierwszej – po wygaszeniu gimnazjów oraz przywróceniu ośmioklasowej szkoły podstawowej, zostaną poddane praktycznej weryfikacji już po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Źródło: Powiat Stargardzki
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Błękitni Stargard - Stal Rzeszów. GALERIA