Dzisiaj jest: 19.2.2018, imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława

Archeologia Rynku Staromiejskiego.

Dodano: 2 tygodnie temu Autor:
Redakcja poleca!

Zespół redakcyjny wydawnictw naszego Muzeum Archeologiczno – Historycznego w składzie:

Archeologia Rynku Staromiejskiego.
M. Majewski, J. Aniszewska, M. Ogiewa – Sejnota, K. Stań, J. Fijałkowska firmuje kolejny (trzeci ) tom Archeologii Stargardu. Ukazał się 30. Stycznia br. pod redakcją M. Majewskiego i K. Stań.

                 Dzieło imponujące profesjonalizmem, naukową wnikliwością badań i poziomem edytorskim.
                To imponujące swoją zawartością dzieło napisało 16 autorów z kilkunastu specjalności składających się na pełny obraz  artefaktów materialnych pozyskanych podczas wykopalisk w obrębie Rynku Staromiejskiego, jego stratygrafii i historii. Dokonano profesjonalnej  inwentaryzacji, udokumentowania, typologii i charakterystyk zbiorów późnośredniowiecznej i nowożytnej ceramiki siwej i  importowanej z krain niemieckich i z Anglii. Analogicznie opracowano nowożytne: ceramikę, kamionkę, kafle i fajki. Interesująco przedstawia się zbiorek 6 murmelek – glinianych kulek do zabawy i gier dziecięcych datowany na przełom XIX i XX w.

                Wyroby szklane, monety i unikalne plomby towarowe.
                Wśród wyrobów ze szkła opisano m.in. fragmenty naczyń aptecznych i stempel szklany z inicjałami i datą: 1772. Znalezione monety (ponad 30 sztuk) pochodziły z różnych okresów (od XIII w. )  i rozmaitych państw. Wielkie znaczenie ma pozyskanie 19 plomb ołowianych przytwierdzanych pierwotnie do sukna , będących zatem  poświadczeniem ożywionych stosunków handlowych stargardzkich sukienników z ośrodkami tkactwa we Flandrii i Anglii w dobie późnośredniowiecznej.

                Metale. Nie tylko plakietka pielgrzymia…
                Przedmioty metalowe odkryte na Rynku Staromiejskim wykonano głównie z żelaza , pozostałe wykonano z ołowiu, cyny, miedzi czystej lub jej stopów. Przybrały one formy: gwoździ, sprzączek , okuć, biżuterii i elementów strojów, zapinki (zapinka z motywem złączonych dłoni –  charakterystycznym dla miast Hanzy), plakietka pielgrzymia ze Strombergu  k.Moguncji, militaria, podkowy, noże, krzesiwo, sierpy, szpadle, naczynia, odważniki.

                Przedmioty drewniane, zabytki z poroża i kości, wyroby skórzane.
                Wśród jeszcze wielu obiektów archeolodzy zabezpieczyli , zaś autorzy monografii  opisali, przedmioty drewniane (wyroby bednarskie, toczone, drążone i strugane ), zabytki z poroża i kości (kolekcja kręgli i kościana piszczałka lub gwizdek), wyroby skórzane (obuwie, patynka – but ochronny nakładany na obuwie właściwe, zapiętki, lamówki, podeszwy, otoki, pochewki na nóż, pozostałości kaftanów).

                 Analizy wiele opowiedziały…
                 O niezwykłej wnikliwości badań i ich opracowania świadczą kolejne podrozdziały III tomu Archeologii Stargardu. Pierwszy zawiera opis i wyniki analizy archeobotanicznej datowanej z grubsza jako późnośredniowieczna.  Oznaczono rośliny typowe dla siedlisk ludzkich.  Rośliny uprawne były reprezentowane przez: dąb, grab, buk i leszczynę. Oznaczono mech – siepowiec moczarowy. Opracowanie i zinterpretowanie wykopanych dwóch muszli mięczaków  - szczeżui pospolitych nie rozwikłało ich zagadki.  Fakt odkrycia w jednej z nich skrawka tkaniny jedwabnej o charakterze gazy młynarskiej pobudza moją wyobraźnię.  Sam wyławiałem szczeżuje wkładając patyczek w ich otwarte muszle. Zamykały się na nim odruchowo. Czy podobnie nie mogło być w omawianym przypadku?
                Analizę występowania owadów wykonano z bryły ziemi pozyskanej z piwnicy kramu.  Mówi o obecności  żuka wiosennego i muchy bobówki. Może wskazywać na obecność zwierząt hodowlanych. Kolejna analiza dotyczyła wielu (ponad 4700) szczątków zwierzęcych. Spośród nich 4402 szt. zaliczono do odpadków , w większości, po spożytym mięsie. Najliczniejszy zbiór pochodził z XIV w. Pod względem jednostek zoologicznych kości pochodziły od: ssaków domowych, ssaków dzikich, ptaków i ryb. Spożywano wówczas nieznaczne ilości zwierzyny łownej  ale jednocześnie stosunkowo często na stół trafiała konina.

                Gdyby kamienie umiały mówić…
                Wykorzystując wyniki powyższych badań i źródła historyczne M. Majewski i M. Ogiewa _ Sejnota napisali rozdział podsumowujący dzisiejszą wiedzę na temat dziejów i funkcji Rynku. Zwrócili uwagę na wielorakie funkcji dawnego rynku: gospodarcze (handlowe i wytwórcze), polityczne, religijne, sądownicze, rekreacyjne i reprezentacyjne. Omówili genezę istniejących i nieistniejących budynków przyrynkowych. W wyniku pracy archeologów odkryto  na płycie rynku relikty podpiwniczonego budynku o wymiarach 6 X 2,4 metra. Okres powstania jego konstrukcji drewnianej określono na dugą połowę XIII w. Mógł spełniać funkcje kramu lub magazynu. Stargard miał prawo do czterech jarmarków rocznie i wielu tygodniowych targów. Handel był tak ożywiony, że magistrat musiał wyznaczyć szereg ulic dla poszczególnych branży.
 
 
Wpatrujcie wiosny i słońca, ale zawsze DBAJCIE O SIEBIE.
Wasz aptekarz Jerzy Waliszewski
Autor jest farmaceutą, specjalistą 1. st. farmacji aptecznej, zastępcą kierownika Apteki Nowej.

 
Dodaj komentarz
Dodaj komentarz Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
„SPORTOWIEC ZIEMI STARGARDZKIEJ 2017 ROKU” cz.2 - GALERIA - kliknij tutaj