Dzisiaj jest: 17.12.2018, imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

KONKURS – Wygraj kalendarz Spójni z autografem i życzeniami.

Dodano: rok temu

Jaką ilość punktów zdobędzie Spójnia Stargard w najbliższym meczu?

KONKURS – Wygraj kalendarz Spójni z autografem i życzeniami.
Już w najbliższą sobotę 13 stycznia 2018 Spójnia Stargard zmierzy się z R8 Basket AZS Politechnika Kraków (Hala Osir Stargard).

 
Dla wiernych kibiców ogłaszamy konkurs, w którym nagrodami są dwa kalendarze Spójni Stargard z autografem i życzeniami od trenera Krzysztofa Koziorowicza.
 
KONKURS
Aby wygrać kalendarz należy :
Pod konkursowym postem na portalu e-stargard, lub na Fb portalu zostawić wpis podający prognozowaną ilość punktów jaką zdobędzie Spójnia Stargard w w/w meczu.Regulamin Konkursu:
1. Zasady przebiegu Konkursu  określa niniejszy Regulamin.
2. Organizatorem Konkursu jest e-stargard.pl Portal Informacyjny.
3. Fundatorami nagród są: Portal Informacyjny e-stargard.pl
4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
7. Osoba, która na portalu e-stargard, lub FB portalu zamieści  konkursowy post zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu.
8. Aby wziąć udział w Konkursie, w miejscach wskazanych w pkt. 7 należy  dokończyć zdanie: Spójnia Stargard w meczu z R8 Basket AZS Politechnika Kraków Inwestment ZB Pruszków w dniu 13 stycznia zdobędzie ….. punktów.
9. Zakończenie konkursu 13 stycznia 2018 godzina 12.00.
10. Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi do dnia 15 stycznia 2018 roku godziny 12.00. Redakcja wybierze dwie najbliższe prognozy. 
11. Nagrodami są 2 kalendarze Spójni Stargard na 2018 rok. Otrzymają je dwie osoby, które podadzą najbardziej zbliżoną ilość punktów zdobytych przez Spójnię w meczu z Elektrobud-Inwestment ZB Pruszków. W przypadku, gdy więcej niż 2 osoby podadzą tą samą prognozę zadecyduje kolejność umieszczenia postu. Każda osoba może oddać tylko jeden głos.
12. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na inne, na ich wartość pieniężną ani przenieść praw do ich otrzymania na osoby trzecie.
13. O wygranej i sposobie odbioru nagrody zwycięzca zostanie poinformowany w formie wiadomości prywatnej na portalu, lub Facebooku.
14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicka) na profilu Organizatora, w serwisie Facebook.com, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu bądź w nazwie profilu Uczestnika w serwisie Facebook.com.
15. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
16. Udostępnienie postu konkursowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
18. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów ani innych poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w każdym czasie. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
20. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Organizatora: biuro@e-stargard.pl
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Sobota na Bożonarodzeniowym Jarmarku - GALERIA